Afsun Ezel Esatoğlu
Afsun Ezel Esatoğlu
Ankara Üniversites,
Verified email at health.ankara.edu.tr
TitleCited byYear
Hastanelerde hasta tatmininin hastane yönetimi açısından değerlendirilmesi ve kullanıma yönelik model önerisi
AE Esatoğlu
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1997
311997
Additional cost of hospital-acquired infection to the patient: a case study in Turkey
AE Esatoğlu, I Agirbas, OR Onder, Y Celik
Health services management research 19 (3), 137-143, 2006
262006
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (01), 17-27, 2010
252010
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (01), 17-27, 2010
252010
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maaliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (01), 17-27, 2010
252010
Hasta tatmininin ölçülmesi
AE Esatoğlu, K Ersoy
İçinde: Çoruh M, editör. Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve …, 1997
211997
Hemşirelerde örgütsel sessizlik nedenlerinin belirlenmesi
G BAYIN, G YEŞİLAYDIN, AE ESATOĞLU
İşletme Araştırmaları Dergisi 7 (S 1), 248-266, 2015
182015
Hastanelerde bilgisayar teknolojisi kullanımı
AE Esatoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 55 (01), 2002
182002
Evde bakım hizmetlerine genel bir bakış
M ÇOBAN, AE ESATOĞLU
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History 12 (2), 109-120, 2004
142004
Hastanelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama 2002
AE Esatoğlu, İ Ağırbaş, Y Akbulut, Y Çelik
122015
An example of health sector reforms in turkey: hospital decentralization (health enterprises)
N Sarp, AE Esatoğlu, Y Akbulut
J Anakara Med Sch 55 (1), 9-18, 2002
122002
Survey on the length of stay for the patients with chronic obstructive pulmonary disease: An application on Ataturk Chest Disease Hospital
AE Esatoglu, S Bozat
Journal of Ankara Medical School 8 (24), 165-176, 2002
122002
Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hemşirelerin rol çatışması ve rol belirsizliği düzeylerinin belirlenmesi
AE Esatoğlu, İ Ağırbaş, Y Akbulut, Y Çelik
Amme İdaresi Dergisi 37 (4), 133-146, 2004
102004
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Yükünün Hasta Güvenliği Üzerindeki Etkisnin Belirlenmesi
AE Esatoğlu, E Kaya Eroğlu
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 2013
92013
Home care: An overview
M ÇOBAN, AE ESATOĞLU
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History 12 (2), 0, 2004
82004
Ankara İlindeki Üniversite ve Özel Hastanelerde Kullanılan Elektronik Hastane Bilgi Sistemlerinin Analizi
A KÖKSAL, AE ESATOĞLU, B BAYAR, FS DEDE, M OĞUL, S ALSANCAK, ...
72005
Managerial roles of physicians in the Turkish healthcare system: current situation and future challenges
Y Akbulut, AE Esatoglu, T Yildirim
Journal of Health Management 12 (4), 539-551, 2010
62010
Globalleşmenin Türk sağlık sektörüne etkileri
N Sarp, AE Esatoğlu, Y Akbulut
Yeni Türkiye (Sağlık Özel Sayısı) 40, 1116-23, 2001
62001
Sosyal Ağ Kuramının Bakış Açısıyla Örgütlerde Çatışma Yönetimi
HC Sözen, AE Esatoğlu
Sarem Stratejik Araştırmalar Dergisi 15, 2010
52010
Evde bakım hizmetleri konusunda görüş belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi doktorları ve hemşireleri üzerinde bir uygulama
M Çoban, AE Esatoğlu
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20