Follow
yasin bol
yasin bol
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Biçimsel Açıdan Türk Mûsikîsinde Kâr Formu
Y Bol
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi SBE, 2016
72016
Yayımlanmış ud Metodu ve Alıştırmalarının Karşılaştırmalı Analizi ve ud Eğitimine Yönelik Ileri Seviye Pozisyon Etüdlerinin Oluşturulması
Y Bol
PQDT-Global, 2022
12022
TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARINDAKİ KÂR ÖRNEKLERİNİN FORM BİLEŞENLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HTS Yasin Bol
Güzel Sanatlarda Güncel Araştırmalar, 45-77, 2023
2023
Türk Müziğindeki Kârların Biçim Yapı Analizi
HTS Yasin Bol
ACADEMIC SOCIAL RESOURCES Journal 8 (45), 1999-2016, 2023
2023
İstemihan Taviloğlu Klarnet Konçertosu’nun “Taksim” Kısmı Üzerine Bir Analiz
YB Kubilay Gürbüz
International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal 9 (68), 2843-2848, 2023
2023
Ud Etüdleri, Tablature Notasyonu ile İleri Seviye Pozisyon Etüdleri
Y Bol
ISBN: 9786254307317, 2023
2023
CİNUÇEN TANRIKORUR UD METODU PERSPEKTİFİNDEN; YAYIMLANMIŞ UD METOTLARININ ANALİZİ İLE TANRIKORUR UD METODU’NUN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI VE ÖNCÜLÜK MİSYONU
YB Ayşe Başak İlhan Harmancı
CİNUÇEN TANRIKORUR ULUSLARARASI ARMAĞAN KİTABI, 89-133, 2022
2022
UD LİTERATÜRÜNE DAİR KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
ABİ HARMANCI, ÖGY BOL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8