Murat Sakal
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği
Y Sarı, M Sakal, S Deniz
Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Gaziantep Üniversitesi …, 2005
182005
THE DEVELOPMENT OF AN EBook WITH DYNAMIC CONTENT FOR THE INTRODUCTION OF ALGORITHMS and PROGRAMMING
G Çetin, O Özkaraca, E Güvenç, M Sakal
Mugla Journal of Science and Technology 2 (2), 199-203, 2016
62016
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİLERİN HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
M SAKAL
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 18 (39), 71, 2017
52017
A usability assessment of an Epub 3.0 based ebook developed for algorithms and programming course
G Çetin, O Özkaraca, M Sakal, E Güvenç
Інформаційні технології і засоби навчання, 129-140, 2017
32017
SPSS İstatistik Paket Programının Öğretiminde, Geleneksel Yöntem ile Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması
M Dilek, İ Tarımer, M Sakal
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, 2007
32007
Çölyak Hastalarının Etkin Bilgi Yönetimini Olumsuz Etkileyen Unsurların Sanal Örgütler Bağlamında Araştırılması
M Sakal, S Taslak
IMISC, 2019
2019
Sanal örgütlerde etkin bilgi yönetimi: Çölyak hastaları için geliştirilmiş bir örgüt analizi
M Sakal
Acta Infologica 3 (2), 47-59, 2019
2019
Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığının Akademik Motivasyona Etkisi
S Taslak, M Sakal
3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Bildiriler Kitabı, 154-165, 2016
2016
Güvenliği Arttırılmış Online Sınav Önerisi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
M Sakal, E Güvenç
3.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 147-153, 2016
2016
Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programına Katılan Öğretim Elemanlarının Memnuniyetleri Üzerine Bir Çalışma
M Sakal, M Adnan
2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 827-834, 2015
2015
Sınavlara Rasgele Görevli Personel Ataması: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
M Sakal, E Güvenç
2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 621-628, 2015
2015
ÖĞRENCİLERİN AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ AKADEMİK MOTİVASYONA ETKİSİ
S TASLAK, M SAKAL
ÇEVRİMİÇİ EĞİTMEN SERTİFİKA PROGRAMINA KATILAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
M SAKAL, M ADNAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13