Takip et
Sadettin Eğri
Sadettin Eğri
Bursa Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
HITÂY SEFÂRETNÂMESİ VE KANUNNÂME-İ ÇİN Ü HITÂY'DA İPEK YOLU İZLENİMLERİ.
S Eğri
Electronic Turkish Studies 7 (2), 2012
142012
Naziki Divanı: Karşılaştırmalı metin
A Gülhan
PQDT-Global, 1989
101989
Bir Bursa Efsanesi Münâzara-i Sultân-ı Bahâr Bâ-Şehriyâr-ı Şitâ
S Eğri
İstanbul: Kitabevi Yay, 2001
92001
Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri ve Aşk Anlayışları
S Eğri
İlmî Araştırmalar, 95-109, 2001
82001
Primary splenic hydatidosis: case series
A Temiz, Y Albayrak, S Er, A Albayrak, OB Aslan
Archives of Clinical and Experimental Medicine 2 (2), 31-34, 2017
62017
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE EĞİTİM SİSTEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI: KIZLARIN EĞİTİMİ VE BURSA İNAS RÜŞDİYE MEKTEBİ.
S Eğri
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2014
62014
Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-I
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (13 …, 2007
52007
Lâmi’î Çelebi-Şerefü’l-İnsân (İnceleme-Metin)
S Eğri
Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1997
51997
Lami-i Çelebi Şerefül-İnsan
S Eğri
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve …, 1997
51997
Differences in the clinical course of acute appendicitis in geriatric patient groups
ER Sadettin, S Özden, UF Turan, E Özdemir, B Saylam, M Tez
Bulletin of Emergency & Trauma 8 (4), 224, 2020
42020
MANZUM TECVİDLER VE TUHFE-İ ŞERÎFÎ.
S Eğri
Journal of Turkish Studies 42, 2014
42014
Edebiyatta Bedîiyyeler ve Bir Kasîde-i Masnû'a Incelemesi
S Egri
Bilig 65, 151, 2013
42013
Acil kolorektal cerrahi yapılan hastalarda mortaliteyi öngörmede Amerikan Anesteziyoloji Derneği Sınıflaması (ASA) ve Charlson Komorbidite İndeksi (CCI)’nin karşılaştırılması
D Tikici, S Er, M Tez
Turkish Journal of Clinics and Laboratory 9 (3), 162-165, 2018
32018
KOCA SİNAN PAŞA HAKKINDA ÖVGÜ ve YERGİ İKİLEMİ
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (33 …, 2017
32017
Parçalanmış zamanın şairlerinden Doktor Ziya Ahmed Kaya:(Sisli) yollar ve (garip) izler
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (18 …, 2010
32010
Âlî Bey'den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (12 …, 2007
32007
Gallstone ileus: Unusual complication of cholelithiasis: A case report
AM Ali, ER Sadettin
Annals of Medicine and Surgery 75, 2022
22022
NUSAYRİ İNANCININ PÎRİ MUHAMMED EL-GARÎB VE KİTÂB-I HAKÂYIK
S EĞRİ
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (31 …, 2016
22016
Binbir gece masalları: Bursa nüshası
S Eğri
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, 2016
22016
MAHİDEVRAN (GÜLBAHAR) SULTAN ve ITIKNÂMESİ
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (30 …, 2016
22016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20