Follow
Sadettin Eğri
Sadettin Eğri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HITÂY SEFÂRETNÂMESİ VE KANUNNÂME-İ ÇİN Ü HITÂY'DA İPEK YOLU İZLENİMLERİ.
S Eğri
Electronic Turkish Studies 7 (2), 2012
112012
Naziki Divanı: Karşılaştırmalı Metin
A Gülhan
PQDT-Global, 1989
81989
Vîs ü Râmîn Mesnevilerinde Kahramanların Özellikleri ve Aşk Anlayışları
E Sadettin
İlmî Araştırmalar, 95-109, 2001
62001
MANZUM TECVİDLER VE TUHFE-İ ŞERÎFÎ.
S Eğri
Journal of Turkish Studies 42, 2014
52014
Lâmi’î Çelebi Bir Bursa Efsanesi (Münâzara-i Sultân-ı Bahâr Bâ-Şehriyâr-ı Şitâ)
S Eğri
İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2001
42001
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE EĞİTİM SİSTEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI: KIZLARIN EĞİTİMİ VE BURSA İNAS RÜŞDİYE MEKTEBİ.
S EĞRİ
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2014
22014
Parçalanmış zamanın şairlerinden Doktor Ziya Ahmed Kaya:(Sisli) yollar ve (garip) izler
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (18 …, 2010
22010
Âlî Bey'den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler
E Sadettin
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (12 …, 0
2
Tabip-Şair Şeyhî ve Kenzü’l-Menâfi Risâlesi
S Eğri
Uludağ Üniversitesi, 2015
12015
Edebiyatta Bedîiyyeler ve Bir Kasîde-i Masnû'a Incelemesi
S Egri
Bilig 65, 151, 2013
12013
Şerefü'l-insân: insan ve hayvanların yaratılış konusunda Sultan huzurunda tartışmaları
MÇ Lami'î, S Eğri
Department of Near Eastern languages and civilizations, Harvard University …, 2011
12011
Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-I
S Eğri
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (13 …, 2007
12007
TABİP-ŞAİR ŞEYHÎ VE KENZÜ’L-MENÂFİ RİSÂLESİ
E Sadettin
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (29 …, 0
1
ALİ BEHCET DEDE: CANA ŞİFA KAHVESİ VE GÖNÜLLERE DEVA MANZUMESİ.
S EĞRİ
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2022
2022
MANZUM HÂL TERCEMELERİNİN (TERCEME-İ AHVÂL) EDEBİYAT TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEMİ.
S EĞRİ
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2021
2021
Manzum hâl tercemelerinin (terceme-i ahvâl) edebiyat tarihi bakımından önemi
S Eğri
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020
2020
Koca Sinan Paşa hakkında övgü ve yergi ikilemi
S Eğri
Uludağ Üniversitesi, 2017
2017
KOCA SİNAN PAŞA HAKKINDA ÖVGÜ ve YERGİ İKİLEMİ.
S EĞRİ
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2017
2017
Nusayri inancının Pîri Muhammed El-Garîb ve Kitâb-ı Hakâyık
S Eğri
Uludağ Üniversitesi, 2016
2016
MAHİDEVRAN (GÜLBAHAR) SULTAN ve ITIKNÂMESİ.
S EĞRİ
Social Sciences Review of the Faculty of Sciences & Letters University of …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20