Hasan Sahin
Hasan Sahin
Bandirma Onyedi Eylul University
Verified email at dpu.edu.tr
TitleCited byYear
Impact of information technology on business performance: Integrated structural equation modelling and artificial neural network approach
H Şahin, B Topal
SCIENTIA IRANICA 25 (3), 1272-1280, 2018
42018
Reklamlarin Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisinin İncelenmesi
H Şahin, T Bayram
Sosyal Bilimler Metinleri, 1-13, 2017
32017
Examination of effect of information sharing on businesses performance in the supply chain process
H Şahin, B Topal
International Journal of Production Research, 2018
22018
The Influence of Information Sharing in the Supply Chain Process on Business Performance: An Empirical Study
B Topal, H Sahin
Stud. Inform. Control 27, 201-212, 2018
22018
A multi-agent model for distance learning process at graduate level in e-engineering management program
H Taskin, AY Yalcine, F Keskinkilic, H Sahin
TTEM, 332, 2013
12013
İŞGÖRENLERİN KURUMSAL İMAJ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
H Şahin, B Topal
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 164-181, 0
1*
Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Simav Belediyesi Örneği
B Topal, H Şahin, B Topal
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 5-13, 2019
2019
TÜKETİCİNİN HELAL TÜKETİM KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
B Topal, H Şahin
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 38-52, 2019
2019
Havayolu İle Yolcu Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İstanbul Hava Limanları Örneği
B Topal, H Şahin, B Topal
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 8 (16), 119-128, 2019
2019
Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği
H Şahin, B Topal
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 314-328, 2019
2019
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
B Topal, H Şahin, B Topal
2018
TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN LOJİSTİK BÖLÜMLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
H Şahin, B Topal
7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Bildiriler Kitabı …, 2018
2018
Economic Comparison Of Building Heating With Geothermal Energy and Natural Gas
H Şahin, B Topal
2017
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ: SİMAV DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
B Topal, H Şahin
2017
Türkiye’ De En Büyük İlk 1000 Sanayi Kuruluşunda Bilgi Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Saha Araştırması
H Şahin, B Topal
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY PROCEEDINGS VOLUME …, 2016
2016
Türkiye’de Tedarik Zinciri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Genel Profilinin İçerik Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi
H ŞAHİN, B TOPAL
2016
İmalat Sektöründeki Firmaların Bilgi Paylaşımı Yaklaşımı ISO 1000 İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Şahin, H., Topal, B.
SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 705-717, 2016
2016
The Effect of the use of Information Technologies in Businesses on Cost and Financial Performance
H Şahin, B Topal
International Journal of Engineering Innovation and Research 5 (6), 394-402, 2016
2016
YEREL YÖNETİMLERİN YER ALTI KAYNAKLARINI DEĞERLENDİRMEDEKİ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SİMAV BELEDİYESİ VE JEOTERMAL KAYNAKLARI
H Şahin, T Güler
Yerel ve Bölgesel Kalkınma:Küresel ve Yerel Bakış Açıları, 2013
2013
Farklı enerji kaynaklarının konut ısıtmasında ekonomik analizi
R Güntürkün, H Şahin
TMMOB Jeotermal Kongresi, 21-24, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20