Follow
Süleyman Serdar Karaca
Süleyman Serdar Karaca
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Verified email at ozal.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of the COVID-19 (Coronavirus) on the Borsa Istanbul sector index returns: An event study
İEK Göker, BS Eren, SS Karaca
Gaziantep University Journal of Social Sciences 19 (COVID-19 Special Issue …, 2020
1292020
The relationship between ownership structure and firm performance: An empirical analysis over Istanbul Stock Exchange (ISE) listed companies
SS Karaca, IH Eksi
International Business Research 5 (1), 172, 2012
1102012
The effect of financial ratios on the firm value: Evidence from Turkey
SS Karaca, A Savsar
Journal of Applied Economic Sciences 7 (1), 56-63, 2012
802012
Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TR83 Bölgesi Örneği.
R Yayar, SS Karaca
Ege Academic Review 14 (4), 2014
672014
Firma performansını etkileyen faktörler ve Türkiye örneği
Ö Korkmaz, SS Karaca
Ege Akademik Bakış 13 (2), 169-179, 2013
662013
Finansal okuryazarlık ve banka müşteri segmentasyonları üzerine bir uygulama
E Baysa, SS Karaca
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 109-126, 2016
652016
Üretim işletmelerinde firma karlılığının finansal belirleyicileri ve BİST imalat sanayi uygulaması
Ö Korkmaz, SS Karaca
Ege Akademik Bakış 14 (1), 21-29, 2014
58*2014
Hisse senedi performansini etkileyen rasyolar ve İMKB 30 endeksinde 2001-2009 dönemi panel veri analizi
YS Karaca, YS Başcı
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
572011
The determinants of stock market index: VAR approach to Turkish stock market
ES Başcı, SS Karaca
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (1), 163-171, 2013
462013
İşlete Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama
E Demireli, ES Başcı, SS Karaca
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 5 (1), 79-98, 2014
392014
Finansal risklerin firma değeri üzerine etkisi: BİST örneği
Z Şenol, SS Karaca
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 3 (1), 1-18, 2017
382017
Impact of “aircraft crisis” between Turkey and Russia on Borsa Istanbul food, beverage and tourism indexes
E Şahin, F Konak, SS Karaca
Business and Economics Research Journal 8 (3), 473-485, 2017
36*2017
Kar dağıtımının ilanı ve gerçekleşmesi arasında geçen sürenin firma değerine etkisi
FC Ertaş, S serdar Karaca
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 58-68, 2010
332010
Şirketlerin kâr dağıtım politikası ve kâr payı ödeme şekillerinin firma değerine etkisinin analizi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bir inceleme
SS Karaca
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
332007
Petrol fiyatlarındaki değişimlerin Türkiye’nin cari işlemler açığına etkileri
S Güngör, L Sönmez, Ö Korkmaz, SS Karaca
Maliye ve Finans Yazıları, 29-48, 2016
322016
Çalışma sermayesi unsurlarının firma karlılığına etkisi: Borsa İstanbul şirketleri üzerine bir uygulama
M Sağlam, SS Karaca
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 10 (1), 119-132, 2015
272015
Ekonomik Karliliği Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulamasi
M KOCAMAN, N ALTEMUR, S ALDEMİR, SS KARACA
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (35), 320-332, 2016
252016
EFFICIENCY ANALYSIS IN TURKISH BANKING SECTOR.
R Yayar, SS Karaca
Academic Review of Economics & Administrative Sciences 7 (2), 2014
232014
THE EFFECT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY ON TURKEY.
Z Şenol, SS Karaca
Financial Studies 21 (2), 2017
222017
Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Kriz Sonrası Görünüm
S serdar Karaca
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (1), 157-173, 2010
222010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20