Follow
yusuf budak
yusuf budak
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yaşamboyu Öğrenme ve İlköğretim Programlarının Hedeflemesi Gereken İnsan Tipi.
Y Budak
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (3), 2009
1272009
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı
Ö Demirel, Y Budak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 33 (33), 62-81, 2003
1012003
Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi
Y Budak
Turkish Studies 11 (4), 2016
842016
Okulda Motivasyon
Y Budak
572015
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Açısından öğretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Programlarına Bir Yaklaşım
Y Budak
Milli Eğitim Dergisi, 1998
491998
Meslekİ eğİtİmde İhtİyaç analİzİ ve İşlevsel eğİtİm programi
Y Budak
412009
Metacognitive strategies of the university students with respect to their perceived self-confidence levels about learning
I Kisac, Y Budak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 3336-3339, 2014
342014
Metinlerin Okunabilirlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Eleştirel Bir Barış.
Y Budak
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
282005
Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi
M Ayan, Y BUDAK
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1-16, 2012
272012
Öğretmen Yetiştirmede Almanya, Fransa ve Türkiye Örneği Tekışık Yayıncılık
Y Budak
Çağdaş Eğitim Dergisi, 18-22, 1997
191997
Dün Bugün Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Amaçlarına Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Y Budak
Milli Eğitim Dergisi, 2000
162000
İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması.
O Aktan, Y Budak, AB Botabekovna
Ilkogretim Online 18 (4), 2019
152019
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI
Y Budak, SS Kula
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 311-329, 2017
152017
Soru Türlerinin Öğrenmeyi Yordama Gücü
Y Budak
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1 (1), 01-10, 2011
15*2011
Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının öğretim araç ve materyallerini kullanmalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri
N Önal, Y Budak
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 267-283, 2013
122013
Lifelong Learning and Human Type That Should be Aimed at the Primary School Curriculums
Y Budak
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty 29 (3), 693-708, 2009
112009
Kitle iletişim araçları: okula tehdit mi, destek mi?
Y BUDAK
Eurasian Journal of Educational Research, 18-23, 2002
112002
İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri
Y Budak
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
11*1992
(Post Yapılandırmacılık) Allosterik Öğrenme Yaklaşımına Göre Öğrenme ve Eğitim Durumlarının Olası Niteliği
Y Budak
102010
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ
Y ÖZTÜRK, Y BUDAK
Kesit Akademi Dergisi 21, 156-172, 2019
92019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20