Takip et
Mehmet Reşit TAYSI
Mehmet Reşit TAYSI
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Comparison of fattening performance, carcass characteristics, and egg quality characteristics of Japanese quails with different feather colors
H Inci, B Sogut, T Sengul, AY Sengul, MR Taysi
Revista Brasileira de Zootecnia 44 (11), 390-396, 2015
722015
Effects of Nigella sativa oil and thymoquinone on radiation-induced oxidative stress in kidney tissue of rats
ST Hilal Alkis, Elif Demir, Mehmet Resit Taysi, Suleyman Sagir
Biomedicine & Pharmacotherapy 139 (111540), 111540, 2021
392021
CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
MRT Ersin KARAKAYA, Şenol ÇELİK
Journal of AgriculturalFaculty of Gaziosmanpasa University 35 (2), 85-93, 2018
23*2018
EFFECT OF SHORT-TERM CYPERMETHRIN EXPOSURE ON OXIDANT-ANTIOXIDANT BALANCE IN THE WHOLE BODY OF RAINBOW TROUT FRY (Oncorhynchus mykiss)
MRT Fatih Sakin, Ünal Ispir, Serpil Mişe Yonar, M. Enis Yonar
Fresenius Environmental Bulletin 20 (10a), -, 2011
212011
Antioxidant enzyme activities, molecular docking studies, MM-GBSA, and molecular dynamic of chlorpyrifos in freshwater fish Capoeta umbla.
AP Mehmet Resit Taysi, Muammer Kirici, Mahinur Kirici, Burak Tuzun
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 42 (https://doi.org/10.1080 …, 2023
16*2023
Comparison of growth performance and carcass traits of Japanese quails reared in conventional, pasture, and organic conditions
H Inci, G Ozdemir, B Sogut, AY Sengul, T Sengul, MR Taysi
Revista Brasileira de Zootecnia 45 (1), 8-15, 2016
152016
Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması
MR TAYSI, Ş ÇELİK
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30 (1), 23-27, 2018
82018
Effects of Hexachlorocyclohexane (HCH-γ-Isomer, Lindane) on the Reproductive System of Zebrafish (Danio rerio)
H Yuksel, Ü Ispir, A Ulucan, C Turk, MR Taysı
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16 (4), 917-921, 2016
82016
Murat Nehri’nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi
M KIRICI, MR TAYSI, AŞ BENGÜ, Ü İSPİR
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1), 85-90, 2013
7*2013
The Investigation of Diplostomum sp. Metacercariae in Some Cyprinids from Murat River (Genç Area), Bingöl, Turkey
A Gül, Ü İspir, C Türk, M Kırıcı, M Taysı, M Yonar
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (4), 547-551, 2014
62014
MURAT NEHRİ’NDE YAKALANAN Capoeta trutta (Heckel, 1843)’NIN KAS DOKUSUNDA BAZI METALLERİN BİRİKİM KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ
M Kırıcı, M Taysı, A Bengü, Ü İspir
Erzincan University Journal of Science and Technology 6 (1), 111-121, 2013
62013
Radioprotective effect of nigella sativa oil on heart tissues of rats exposed to irradition
M Kaplan, E Demir, F Yavuz, GI Kaplan, MR Taysi, S Taysi, MM Sucu
International Journal of Cardiovascular Sciences 35 (2), 214-219, 2022
52022
Effect of Mercury Chloride on Both Nitrosative and Oxidative Stress in the Gill Tissue of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)
MR TAYSI, M KIRICI, M KIRICI, B SÖGÜT, MA BOZDAYI, ...
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 (5), 957-962, 2021
5*2021
The role of nitrosative and oxidative stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver tissue applied mercury chloride (HgCl2)
MR TAYSI, M KIRICI, M KIRICI, H Ulusal, B SÖGÜT, S TAYSI
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 38 (3), 269-273, 2021
52021
GIDA GÜVENLİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (BİNGÖL İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ)
EK Bünyamin SÖĞÜT, Hakan İNCİ, Mehmet Reşit TAYSI
Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 7 …, 2020
52020
Sublethal Doses of Inorganic Mercury Induce Dose-Depended Upregulation of RPA1 Content and Inhibit p53 Expression in the Brain of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
CAA Taysı Mehmet Reşit, Söğüt Bünyamin, Victor S. NEDZVETSKY, Muammer KIRICI
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (3), 462-476, 2019
42019
Elma Verimine Yer ve Çeşit Etkisinin Faktöriyel Denemeler ile Belirlenmesi
MR TAYSI, Ş ÇELİK
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (3), 250-254, 2017
42017
Bingöl ilinde hindi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve sorunları
H İnci, MR Taysı, HE Sevinç
Türk Doğa ve Fen Dergisi 2 (1), 85-89, 2013
4*2013
Investigation of Changes in Malondialdehyde Level, Superoxide Dismutase and Catalase Activity in Liver Tissue of Capoeta umbla exposed to 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid
TÖS Muammer KIRICI, Mehmet Resit TAYSI, , Mahinur KIRICI
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9 (1), 1-8, 2022
32022
Cadmium Toxicity in Rainbow Trout ( Oncorhynchus Mykiss ): A Study on Heart and Muscle Tissue
MRT Mehmet Resit TAYSI, Muammer KIRICI, Mahinur KIRICI, Bünyamin SÖĞÜT ...
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 (4), 983-987, 2020
3*2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20