Follow
Dr. Öğr. Üyesi Emre SAYGIN
Dr. Öğr. Üyesi Emre SAYGIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (orcid.org/0000-0003-2939-1562)
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Turkey’s Economic Power Potential: Turkiye Wealth Fund Practice As an ‘Economic Diplomacy’Instrument
E SAYGIN, T YAMAK
Fiscaoeconomia 3 (1), 88-114, 2019
11*2019
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdari Denetim: Kamu 'Denetişim' Modeli
E SAYGIN, T YAMAK
Denetişim 17, 5-18, 2018
9*2018
Ortadoğu'da Kalkınmanın Finansmanı-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kurumlar
E SAYGIN
Pınar Yayınları, 2017
52017
Foreign Direct Investments in İran: Economic Incentives and Institutional Barriers
E SAYGIN
Journal of Iranian Studies 1 (2), 59-92, 2017
4*2017
Lübnan’da Siyasal Kurumların Yeniden İnşası: Çoğunluk Sisteminden Nispi Temsile
E SAYGIN, T YAMAK, T YILDIZ
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (2), 373-394, 2020
32020
Filistin’de Kalkınmanın Ekonomi Politiği: Parçalanmış Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Kurumlar
E SAYGIN
Filistin Araştırmaları Dergisi, 20-43, 2018
32018
Kurumlar ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi İçin Panel Veri Araştırması
E SAYGIN
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 3 (3), 287-304, 2017
32017
Küresel Sistemde Devletlerarası Ekonomik Rekabetin Belirleyicileri: Körfez Ülkeleri İçin Mukayeseli Bir İnceleme
E SAYGIN, T YAMAK
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 5 (1), 13-48, 2018
2*2018
Darbelerin Ekonomisinden ‘Ekonomik Darbe’ye 15 Temmuz: Gelenek, Teşebbüs, Direniş ve Önlemler
E SAYGIN, T YAMAK
Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu Tebliğler Kitabı 1, 273-289, 2018
22018
Bir Küresel Kamu Malı olarak Küresel Finansal İstikrarın Sağlanmasında IMF’nin Rolü ve Yeniden Yapılandırılması (Yüksek Lisans Tezi)
E SAYGIN
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD, 2009
22009
Kitap Kritiği: Benedikt Koehler, İslam'ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu
E SAYGIN
Turkish Journal of Islamic Economics 4 (1), 117-126, 2017
1*2017
Ortadoğu’da Kayıp Yüzyılın Son Halkası: Arap İsyanları Sürecinde Kurumların Belirleyici Rolü
E SAYGIN, T YAMAK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (2 …, 2017
12017
Afrika’da Yabancı Yatırımlar: Asya Ülkelerinin Ekonomi Diplomasisi
E Saygın
Nobel Yayınevi, 2022
2022
Latin Amerika Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurularının Ekonomi Politiği
E SAYGIN
Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, 551-576, 2021
2021
Afrika Ülkelerinde Yolsuzluk Olgusunun Ekonomi Politiği
E SAYGIN
Dünya Siyasetinde Afrika 6, 407-437, 2020
2020
Doğu Asya Ülkelerinde İyi Yönetişim Kurumlarının Ekonomi Politiği
E SAYGIN
Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, 511-534, 2020
2020
Afrika’da Yolsuzluk Olgusunun Ekonomi Politiği
E Saygın
Nobel Yayınevi, 2020
2020
Abdullah Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşüncede Faiz-Antik Yunan’dan Monetarizme, Konya: Çizgi Kitabevi, 2018, 200 s
E SAYGIN
İnsan ve Toplum 9 (4), 151-156, 2019
2019
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kurumsal Yapının Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Üzerindeki Etkisi
E SAYGIN, T YAMAK, A GÖK
Kadem Kadın Araştırmaları Dergisi 5 (1), 67-97, 2019
2019
Kitap Kritiği: Abdullah Mesud Küçükkalay, İktisadi Düşüncede Faiz - Antik Yunan'dan Monetarizme
E SAYGIN
İnsan ve Toplum, Online First, DOI: 10.12658/D0203, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20