Follow
HÜLYA BİLGİN
HÜLYA BİLGİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de Saglik Çalisanlarina Yönelik Siddet: Sistematik Derleme/Violence Towards Healthcare Workers in Turkey: A Systematic Review
NK Özcan, H Bilgin
Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi 31 (6), 1442, 2011
160*2011
A STUDY OF PSYCHIATRIC NURSES'BELIEFS AND ATTITUDES ABOUT WORK SAFETY AND ASSAULTS IN TURKEY
H Bilgin, S Buzlu
Issues in mental health nursing 27 (1), 75-90, 2006
942006
The use of expressive methods for developing empathic skills
NK Özcan, H Bilgin, N Eracar
Issues in mental health nursing 32 (2), 131-136, 2011
632011
An evaluation of nurses' interpersonal styles and their experiences of violence
H Bilgin
Issues in mental health nursing 30 (4), 252-259, 2009
502009
Reproductive health in women with serious mental illnesses
NK Özcan, NE Boyacıoğlu, S Enginkaya, H Dinç, H Bilgin
Journal of clinical nursing 23 (9-10), 1283-1291, 2014
322014
The relationship between attachment styles and childhood trauma: a transgenerational perspective–a controlled study of patients with psychiatric disorders
NK Özcan, NE Boyacioğlu, S Enginkaya, H Bilgin, NB Tomruk
Journal of Clinical Nursing 25 (15-16), 2357-2366, 2016
272016
Violence towards healthcare workers in Turkey: A systematic review
N Ozcan, H Bilgin
TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI 31 (6), 2011
272011
Psikiyatri Servislerinde Kullanılan Profesyonel Kontrol Yöntemleri: Kullanım Nedenleri, Türleri, Uluslararası Uygulamalar ve Algılamalar
K Tekkaş, H Bilgin
Türk Psikiyatri Dergisi 21 (3), 235-237, 2010
202010
Nurses' attitudes towards professional containment methods used in psychiatric wards and perceptions of aggression in Turkey
N Keser Özcan, H Bilgin, M Akın, NE Badırgalı Boyacıoğlu
Journal of clinical nursing 24 (19-20), 2881-2889, 2015
182015
Student nurses' attitudes towards professional containment methods used in psychiatric wards and perceptions of aggression
NK Özcan, H Bilgin, NE Badırgalı Boyacıoğlu, F Kaya
International Journal of Nursing Practice 20 (4), 346-352, 2014
92014
Professional Containment methods used in psychiatry wards: Justifications for their utilization, types, international practices, and perceptions
K Tekkas, H Bilgin
Turkish Journal of Psychiatry 21 (3), 235-242, 2010
92010
Professional Containment methods used in psychiatry wards: Justifications for their utilization, types, international practices, and perceptions
K Tekkas, H Bilgin
Turkish Journal of Psychiatry 21 (3), 235-242, 2010
92010
Psychometric properties of the Turkish version of the Perception of Aggression Scale
H Bilgin, Z Tulek, N Ozcan
Journal of psychiatric and mental health nursing 18 (10), 878-883, 2011
82011
Aggression in psychiatry wards
H Bilgin, NK Özcan
Journal of Psychiatric Nursing 3 (1), 42-47, 2012
62012
Şiddete Maruz Kalma Ölçekleri Türkçe uyarlaması: Lise öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması.
F Kaya, H Bilgin
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 13 (2), 2012
52012
Roller ve Yaşanan Güçlükler
Y Kutlu
Türkiye Klin J Psychiatry-Special Top 4, 67-72, 2011
52011
Adli Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rollerini Algılamaları: Niteliksel Bir Çalışma
H Bilgin, N Keser-Özcan, Y Kutlu
Türkiye Klin J Psychiatry-Special Top 4, 73-80, 2011
52011
PSiKiYATRi KLiNiKLERiNDE KULLANILAN HEMŞiRE KAYIT FORMLARININ RETROSPEKTiF OLARAK iNCELENMESi
S BUZLU, Y KUTLU, H BİLGİN, Ç PEKTEKİN
Florence Nightingale Journal of Nursing 12 (47), 57-68, 0
1
Yaşlı Bireylerde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları: Sistematik Gözden Geçirme
H BİLGİN, FY KUTLU
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği-Özel Konular 2 (1), 81-92, 2016
2016
Hemşirelik Öğrencilerinin Mekanik Tespit Yöntemi Hakkında Görüşleri.
H Bilgin, N KESER ÖZCAN, NEB BOYACIOĞLU
Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences 5 (2), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20