Follow
Ali Osman KOCALAR
Ali Osman KOCALAR
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLILIK DÜZEYLERİ
AO Kocalar, A BALCI
International Journal of Social Science Research 2 (1), 15-49, 2013
222013
Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algıları
AO Kocalar, H Demirkaya
Eastern Geographical Review 19 (32), 2014
202014
Coğrafya'da Çevre Eğitimi ve Sorunları
AO Kocalar
202012
Balkanlar ve balkan ülkeleri coğrafyası
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-448, 2016
192016
Siyasi Coğrafya
R Özey, AO Kocalar
182019
Ortadoğu’nun jeopolitiği
R Özey
Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2017
152017
Ortaögretim Konularında Kavram Haritalarının Coğrafya Öğretiminde Kullanımı
AO Kocalar
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006
152006
Geography teachers’ views on effective geography teaching
AO Kocalar, H Demirkaya
Review of International Geographical Education Online 7 (3), 332-346, 2017
132017
Türk Dünyası Coğrafyası
R Özey
Baskı, İstanbul, Aktif Yayınevi, 2011
132011
Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri
V Şahin, M Bilgili, AO Kocalar
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
122015
Ekolojik farkındalığın arttırılmasında milli parkların rolüne ilişkin öğrenci görüşleri
AO KOCALAR
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (9), 55-61, 2016
92016
Coğrafya öğretiminde kavram haritalarının öğrencilerin başarısına etkisi ve öğrencilerin yöntem hakkındaki görüşleri
F Tuna
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
92013
Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Portfolyo Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
F Aydın, AO Kocalar
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
82014
Çevre Ve Çevre Eğitimi Üzerindeki Yerel Yönetim Etkisi
AO Kocalar
Journal of Academic Social Science, 348-362, 2014
72014
Ortadoğu Coğrafyasında Turizm
AO Kocalar
Yeni Türkiye Dergisi, 2016
52016
Bazı Kavramlar Açısından Çevre Ve Eğitiminin Değerlendirilmesi
M Bilgili, AO Kocalar
The Journal of Academic Social Science, 2014
52014
İslam Dünyası’nın Jeopolitiği, Pegem Akademi
R Özey
Ankara, 2018
42018
Türkiye'nin jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 1-345, 2017
42017
Why is geography important to learn? Perception of high school students
A KOCALAR, H DEMİRKAYA
Doğu Coğrafya Dergisi 19 (32), 123-144, 2014
42014
İslam Dünyası’nın jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-406, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20