Ali Osman KOCALAR
Ali Osman KOCALAR
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algıları
AO Kocalar, H Demirkaya
Doğu Coğrafya Dergisi 19 (32), 123-144, 2014
16*2014
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri
AO Kocalar, A BALCI
International Journal of Social Science Research 2 (1), 15-49, 2013
15*2013
Ortaögretim Konularında Kavram Haritalarının Coğrafya Öğretiminde Kullanımı
AO Kocalar
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006
122006
Coğrafya'da Çevre Eğitimi ve Sorunları
AO Kocalar
112012
Siyasi Coğrafya
R Özey, AO Kocalar
92019
Balkanlar ve balkan ülkeleri coğrafyası
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-446, 2018
92018
Geography teachers’ views on effective Geography teaching
AO Kocalar, H Demirkaya
Review of International Geographical Education Online 7 (3), 332-346, 2017
92017
Ortadoğu’nun jeopolitiği
R Özey
Pegem Yayınevi, Basım sayısı, 2017
92017
Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri.
V Şahin, M Bilgili, AO Kocalar
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
92015
Ortadoğu Coğrafyasında Turizm
AO Kocalar
Yeni Türkiye Dergisi, 2016
72016
Ekolojik farkındalığın arttırılmasında milli parkların rolüne ilişkin öğrenci görüşleri
AO KOCALAR
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (9), 55-61, 2016
62016
Coğrafya bölümü öğrencilerinin portfolyo değerlendirmeye ilişkin görüşleri
F Aydın, AO Kocalar
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
62014
Çevre Ve Çevre Eğitimi Üzerindeki Yerel Yönetim Etkisi
AO Kocalar
Journal of Academic Social Science, 348-362, 2014
52014
Türk Dünyası Coğrafyası
R Özey
Ülkeler, İnsanlar ve Sorunlar, Aktif Yayınları, İstanbul, 2006
52006
Türkiye'nin jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 1-345, 2017
42017
Why is geography important to learn? Perception of high school students
A KOCALAR, H DEMİRKAYA
Doğu Coğrafya Dergisi 19 (32), 123-144, 2014
42014
Bazı Kavramlar Açısından Çevre Ve Eğitiminin Değerlendirilmesi
M Bilgili, AO Kocalar
The Journal of Academic Social Science, 2014
42014
İslam Dünyası’nın jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-406, 2018
32018
Ortadoğu’nun Jeopolitiği, Pegem Akademi Yayıncılık 1
R Özey
Baskı Ankara, 366, 2017
32017
İslam Dünyası’nın Jeopolitiği, Pegem Akademi
R Özey
Ankara, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20