Ali Osman KOCALAR
Ali Osman KOCALAR
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algıları
AO Kocalar, H Demirkaya
Doğu Coğrafya Dergisi 19 (32), 123-144, 2014
18*2014
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri
AO Kocalar, A BALCI
International Journal of Social Science Research 2 (1), 15-49, 2013
15*2013
Siyasi Coğrafya
R Özey, AO Kocalar
122019
Ortaögretim Konularında Kavram Haritalarının Coğrafya Öğretiminde Kullanımı
AO Kocalar
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006
122006
Geography teachers’ views on effective geography teaching
AO Kocalar, H Demirkaya
Review of International Geographical Education Online 7 (3), 332-346, 2017
112017
Ortadoğu’nun jeopolitiği
R Özey
Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2017
112017
Coğrafya'da Çevre Eğitimi ve Sorunları
AO Kocalar
112012
Türk Dünyası Coğrafyası
R Özey
Baskı, İstanbul, Aktif Yayınevi, 2011
112011
Balkanlar ve balkan ülkeleri coğrafyası
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-446, 2018
102018
Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri
V Şahin, M Bilgili, AO Kocalar
Electronic Turkish Studies 10 (11), 2015
92015
Ekolojik farkındalığın arttırılmasında milli parkların rolüne ilişkin öğrenci görüşleri
AO KOCALAR
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (9), 55-61, 2016
72016
Ortadoğu Coğrafyasında Turizm
AO Kocalar
Yeni Türkiye Dergisi, 2016
72016
Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Portfolyo Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
F Aydın, AO Kocalar
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
72014
Çevre Ve Çevre Eğitimi Üzerindeki Yerel Yönetim Etkisi
AO Kocalar
Journal of Academic Social Science, 348-362, 2014
52014
Coğrafya öğretiminde kavram haritalarının öğrencilerin başarısına etkisi ve öğrencilerin yöntem hakkındaki görüşleri
F Tuna
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
52013
Türkiye'nin jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 1-345, 2017
42017
Why is geography important to learn? Perception of high school students
A KOCALAR, H DEMİRKAYA
Doğu Coğrafya Dergisi 19 (32), 123-144, 2014
42014
Bazı Kavramlar Açısından Çevre Ve Eğitiminin Değerlendirilmesi
M Bilgili, AO Kocalar
The Journal of Academic Social Science, 2014
42014
İslam Dünyası’nın jeopolitiği
R Özey
Pegem Atıf İndeksi, 001-406, 2018
32018
Ortadoğu’nun Jeopolitiği, Pegem Akademi Yayıncılık 1
R Özey
Baskı Ankara, 366, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20