Serkan Öğüt
Serkan Öğüt
Makine Mühendisliği Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mechanical properties and electrical conductivity performance of ECAP processed AA2024 alloy
K Özbeyaz, H Kaya, A Kentli, M Şahbaz, S Öğüt
NISCAIR-CSIR, India, 2019
52019
Numerically investigating effects of channel angle, friction and ram velocity on strain homogeneity in ECAP
S Öğüt, A Kentli
Int J Sci Res Eng Technol 5 (12), 594-597, 2016
22016
Investigation of Strain Inhomogeneity in Hexa-ECAP Processed AA7075
S Öğüt, H Kaya, A Kentli, K Özbeyaz, M Şahbaz, M Uçar
Arch. Metall. Mater 66 (2), 431-436, 2021
12021
Analytical and numerical analysis comparison of equal channel angular pressing for Al5083 alloy
M Şahbaz, H Kaya, A Kentli, M Uçar, S Öğüt, K Özbeyaz
Advanced Science, Engineering and Medicine 11 (11), 1100-1103, 2019
12019
Experimental comparison of Al5083 alloy subjected to annealing and equal-channel angular pressing
M ŞAHBAZ, K Hasan, A KENTLİ, U Mehmet, S ÖĞÜT, K ÖZBEYAZ
International Journal of Computational and Experimental Science and …, 2019
12019
Applying Hybrid Equal Channel Angular Pressing (HECAP) to pure copper using optimized Exp.-ECAP die
S Öğüt, H Kaya, A Kentli, U Mehmet
2021
Cadde tipi led armatürün ısı yayıcısında sey ve ysa modeli kullanılarak sıcaklık tahmini yapılması
M ŞAHBAZ, S ÖĞÜT, A KENTLİ
2016
Using Novel Methodology in Finding Optimum Truss Structure
S. Öğüt, A. Kentli
Numerical Computations: Theory and Algorithms, 105, 2013
2013
GENİŞLEMELİ EŞ KANALLI AÇISAL PRESLEME (GEN.-EKAP) PROSESİNİN SAF BAKIRIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
S ÖĞÜT, H KAYA, A KENTLİ
International Marmara Sciences Congress (AUTUMN 2020), 430, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9