Follow
SEMA KELEŞ YILDIZ
SEMA KELEŞ YILDIZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisat Tarihi ABD
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanli Imparatorluğu Döneminde Rize Ekonomisinde Dokumacılık
S Keleş
PQDT-Global, 2013
42013
AN ANALYSIS OF THE OTTOMAN REAL ESTATE MARKET IN 1725 THROUGH GALATA AND BURSA JUDICIAL RECORDS
SKY Yasemin Çiftçi
İçtimaiyat 5 (2), 192-209, 2021
22021
18. yüzyılın ilk yarısında Bursada sosyal ve iktisadi hayat
S Keleş Yildiz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
1
Osmanlı Devleti’nde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Ekonomik Yaşamda Kadın
S Keleş Yıldız
Disiplinlerarası Yaklaşımlarla Kadın Çalışmaları-2 2, 351-391, 2023
2023
SİGORTACILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE SİGORTACILIK ÖRNEKLERİ
S Keleş Yıldız, Ö Akpınar
Toplum Ekonomi Vergi Teorik ve Ampirik Değerlendirmeler, 41-77, 2023
2023
1868-1870 YILLARINA AİT TEREKE KAYITLARI IŞIĞINDA BURSA VE RİZE KENTLERİNİN SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ
SK YILDIZ
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8 (3), 554-575, 2021
2021
19. Yüzyıla Ait Bursa ve Rize Tereke Kayıtlarından Hareketle Mehir ve Servet Arasındaki İlişki
SK Yıldız
II. International Symposium on Economic Thought, 2021
2021
Tanzimattan Günümüze Bütçe Kavramına Tarihsel Perspektiften Bir Bakış
AK Atilla Yıldız, Sema Keleş Yıldız
ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2021
2021
18. Yüzyılın İlk Yarısında Bursa’Da Sosyal Ve İktisadi Hayat
SK Yıldız
PQDT-Global, 2019
2019
18. Yüzyılın İlk Yarısına Ait Kadı Sicillerinden Hareketle Bursa'nın Sosyal ve Ekonomik Dinamizmine Dair Gözlemler
SK Yıldız
5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 2019
2019
A REVIEW OF PRICES IN THE 16TH CENTURY’S USKUDAR
SK Yasemin Çiftçi
CIEPO 22, 2016
2016
Debt and Credit Relations In Galata In The 17TH Century An Assessment Based On Court Registers Of İstanbul
S Keleş, Y Çiftçi
İşletme ve Ekonomi Tarihi Sempozyumu 2015, 2015
2015
Türk Arşiv Belgelerine Göre 1923-1939 Yılları Arasında Türkiye ve Almanya Ticari İlişkileri: Savaş, Kriz ve Anlaşmalar
SK YILDIZ, ZÇ BAYRAKLI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (2 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13