Follow
Banu Aktürkoğlu
Banu Aktürkoğlu
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
B Aşıcı, M., Baştürk, M., Çebi, A., Delice, A., Kabapınar, F., Kabapınar, Y ...
Pegem A Yayıncılık, 2005
263*2005
Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi
B Yangın
Ankara: Dersal Yayıncılık, 2002
1782002
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Altı Yaş Çocuklarının Yazmayı Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Durumları
B Yangın
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007
1382007
Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi
M Katrancı, B Yangın
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi …, 2013
1312013
Öz Düzenleme Stratejisi Gelişimi Öğretiminin Yazılı Anlatıma, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine ve Tutuma Etkisi
M Uygun, B Aktürkoğlu, H Dedeoğlu
The Journal of Academic Social Science Studies, 131-156, 2014
842014
Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi
B Yangın
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
811998
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun Değerlendirilmesi
B Yangın
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 5 (2), 2005
64*2005
Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yazılı Anlatıma Ve Yazmaya İlişkin Tutuma Etkisi
Ö Erdoğan, B Yangın
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 2014
362014
4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
B Tay, B Yangın
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 9 (3), 2008
33*2008
İlköğretim Türkçe 7 ders kitabı
B Yangın, A Çelepoğlu, F Türkyılmaz
Ankara, Pasifik Yayınları, 2007
30*2007
İlköğretim Türkçe 6 Ders Kitabı
B Yangın, S Sakman
Pasifik Yayınları, 2007
30*2007
İlköğretimde Türkçe Öğretimi Modül 4
B Yangın
Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1999
30*1999
The Relationship Between Readiness and Reading and Writing Performances
B Yangın
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
272009
Yangın-Erdoğan-Erdoğan Fonolojik Farkındalık Ölçeği I
B Yangın, T Erdoğan, Ö Erdoğan
III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2010
18*2010
İlkokul fen bilimleri ders kitaplarında kavram yanılgılarına neden olabilecek sözel ve görsel içerik
S Kara, B Aktürkoğlu
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (1 …, 2019
142019
The Perceptions of Turkish Children Living in Germany Towards Turkish, Learning and Using Turkish
B Aktürkoğlu, K Özaydınlık
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (6), 2345-2356, 2017
11*2017
İlköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde çalışma yolları, başarı ve cinsiyet ilişkisi
B Yangın, M Yıldızlar
Çağdaş Eğitim 258, 28-33, 1999
111999
Dil Becerilerinin Sürekliliği
B Yangın
Journal of Qafqaz University, 2003
72003
Toplumsal Duyarlılık ve Sosyal Hizmet Model Proje Örneği
B Akman, B Yangın, Y Usluel, E Kargı, T Baş, N Çelen, M Şanlı
Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu Hedefleri ve Geleceği …, 2006
52006
Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Altı Yaş Grubundaki Öğrencilerin İlkokuma-Yazmaya Hazırlanmalarına Yönelik Bilgileri ve Görüşleri
B Yangın
SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (11), 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20