Takip et
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, M Engin Deniz, A Kahraman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2005
9702005
Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygi, karar verme ve stresle başaçikma stillerinin benlik saygisi ve bazi değişkenler açisindan incelenmesi
S Avşaroğlu, Ö Üre
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 85-100, 2007
4912007
Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1-Mesleki tükenmişlik düzeyleri
M Ay, S Avşaroğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 1170-1189, 2010
1312010
ÜNİVERSITE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI İLE PROBLEM ALANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
M Koç, S Avşaroğlu, A Sezer
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 483-498, 2004
1292004
İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi
M Deniz, S Avşaroğlu, Ö Fidan
1212006
Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başaçıkma stillerinin incelenmesi
İ Parmaksız, S Avşaroğlu
İlköğretim Online 11 (2), 543-555, 2012
762012
YALNIZ MISIN? SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
N Karaoğlu, S Avşaroğlu, M Deniz
Marmara Medical Journal 22 (1), 19-26, 2009
752009
Zihin engelli çocuğu olan ailelerin yaşam doyumları, iyimserlik ve psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, H Okutan
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (1), 59-76, 2018
612018
Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri
ME Deniz, S Avşaroğlu, E Hamarta
SÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 1-12, 2004
502004
Özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların kaygı durumlarına göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, A Gilik
İlköğretim online 16 (3), 1022-1035, 2017
482017
Research on accountants' professional burnout, job and life satisfaction: 2-Burnout and job satisfaction
M Ay, S Avşaroğlu
Academic Journals, 2010
392010
Yaşam doyumu ile sıkıntıyı tolere etme arasındaki ilişkide iyimserliğin aracı etkisi
S Avşaroğlu, H Koç
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (53), 565-588, 2019
382019
Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 533-549, 2012
372012
Özel gereksinimli çocuğa sahip anne babaların yaşam doyumlarının öz-anlayış ve merhamet düzeyleri açısından incelenmesi
S Avşaroğlu, E Güleş
Kastamonu Education Journal 27 (1), 365-376, 2019
362019
Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yeteneklerinin karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini açıklama düzeyinin incelenmesi
M Deniz, S Avşaroğlu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 121-138, 2014
362014
Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi
ME Deniz, S Avşaroğlu, E Hamarta
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, 139-152, 2004
362004
An evaluation of optimism and life satisfaction of undergraduate students in the school of tourism and hotel management
Ş Ünüvar, S Avşaroğlu, M Uslu
332012
Aile içi ilişkiler ve iletişim
S Avşaroğlu
Pegem Atıf İndeksi, 250-270, 2017
292017
Sosyal problem çözme eğitiminin altı yaş çocuklarının matematik becerilerine etkisi
S Giren
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
252013
Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi
B Bural, S Avsaroglu
Turkish Journal of Education 1 (2), 51-63, 2012
242012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20