Follow
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknik öğretmenlerde yaşam doyumu iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, M Engin Deniz, A Kahraman
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-129, 2005
9452005
Üniversite öğrencilerinin karar vermede özsaygi, karar verme ve stresle başaçikma stillerinin benlik saygisi ve bazi değişkenler açisindan incelenmesi
S Avşaroğlu, Ö Üre
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 85-100, 2007
4872007
Üniversıte öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki
M Koç, S Avşaroğlu, A Sezer
Selçuk Üniversitesi, 2004
1352004
Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumlarının incelenmesi 1-Mesleki tükenmişlik düzeyleri
M Ay, S Avşaroğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (1), 1170-1189, 2010
1312010
İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeylerinin incelenmesi
M Deniz, S Avşaroğlu, Ö Fidan
1172006
YALNIZ MISIN? SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİ İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA
N Karaoğlu, S Avşaroğlu, M DENİZ
Marmara Medical Journal 22 (1), 19-26, 2015
762015
Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başaçıkma stillerinin incelenmesi
İ Parmaksız, S Avşaroğlu
İlköğretim Online 11 (2), 543-555, 2012
762012
Zihin engelli çocuğu olan ailelerin yaşam doyumları, iyimserlik ve psikolojik belirti düzeylerinin incelenmesi
S AVŞAROĞLU, H OKUTAN
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (1), 59-76, 2018
622018
Özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babaların kaygı durumlarına göre umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu, A Gilik
İlköğretim online 16 (3), 1022-1035, 2017
512017
Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeyleri
ME Deniz, S Avşaroğlu, E Hamarta
SÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 1-12, 2004
492004
Research on accountants’ professional burnout, job and life satisfaction: 2-Burnout and job satisfaction
M Ay, S Avsaroglu
African Journal of Business Management 4 (8), 1576-1585, 2010
392010
Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan anne-babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi
S Avşaroğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9 (1), 533-549, 2012
382012
Özel gereksinimli çocuğa sahip anne babaların yaşam doyumlarının öz-anlayış ve merhamet düzeyleri açısından incelenmesi
S Avşaroğlu, E Güleş
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (1), 365-376, 2019
362019
Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ yeteneklerinin karar vermede özsaygı ve karar verme stillerini açıklama düzeyinin incelenmesi
M Deniz, S Avşaroğlu
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 121-138, 2014
352014
Yaşam doyumu ile sıkıntıyı tolere etme arasındaki ilişkide iyimserliğin aracı etkisi
S Avşaroğlu, H Koç
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (53), 565-588, 2019
342019
Aile içi ilişkiler ve iletişim
S Avşaroğlu
Pegem Atıf İndeksi, 250-270, 2017
342017
Zihin engelliler öğretmenliği öğretim uygulaması dersinde karşılaşılan güçlüklerin öğretmen adayları açısından değerlendirilmesi
B Bural, S Avsaroglu
Turkish Journal of Education 1 (2), 51-63, 2012
242012
Psikolojik danışma servisine başvuran üniversite öğrencilerinin psikolojik belirti düzeylerinin belirlenmesi
ME Deniz, S Avşaroğlu, E Hamarta
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 2004
232004
Examining the teacher candidates’ levels of optimism and styles of coping with stress according to their self-esteem levels
İ Parmaksız, S Avşaroğlu
Elementary Education Online 11 (2), 543-555, 2012
222012
Motional intelligence and life satisfaction of teachers working at private special education institutions
M Deniz, S Avşaroğlu, ME Deniz, H Bek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2300-2304, 2010
192010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20