Burcu Salgın
Title
Cited by
Cited by
Year
Construction and Demolition Waste Management in Turkey
H Arslan, N Coşgun, B Salgın
Waste Management-An Integrated Vision, 313-332, 2012
292012
Sustainable Features of Vernacular Architecture: Housing of Eastern Black Sea Region as a Case Study
B Salgın, ÖF Bayram, A Akgün, K Agyekum
Arts 6 (3), 11, 2017
172017
Exploring the relationship between lean design methods and C&D waste reduction: three case studies of hospital projects in California
B Salgin, P Arroyo, G Ballard
Revista ingeniería de construcción 31 (3), 191-200, 2016
13*2016
Yapı yaşam süreçlerinde yapısal atıkların önlenmesine/azaltılmasına yönelik tasarım yaklaşımları ve bir model önerisi
B Salgın
Basılmamış Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
72015
Construction Waste Reduction through BIM-Based Site Management Approach
B Salgın, A Akgün, N Coşgun, K Agyekum
International Journal of Engineering Technologies 3 (3), 135-142, 2017
52017
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yapısal Atık Sorunu ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kayseri Örneği
B SALGIN, N COŞGUN
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (1), 465-476, 2018
42018
Türkiye'de Yapısal Atık Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Yetersizlikler
B Salgın
TOL, 89-94, 2009
42009
The health impacts of damp housing conditions: lessons for inhabitants living in damp tropical buildings
K Agyekum, B Salgin, AK Danso
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN AFRICA, 2017
32017
Esnek Tasarımın Yapısal Atıkların Önlenmesine/Azaltılmasına Katkısı: Kayseri’de Bir Eğitim Yapısı Örneği
B Salgın, G Tuna Taygun, A Balanlı
MEGARON 13 (2), 277-285, 2018
2*2018
Creating awareness on the negative impact of dampness on the health of occupants: A case for inhabitants living in damp buildings in Ghana
K Agyekum, B Salgin, AK Danso
International Journal of Development and Sustainability 6 (8), 611-627, 2017
2*2017
Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme
G BÜYÜKMIHÇI¹, B SALGIN, A ÖZKAN
22015
Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Açısından Çatı Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Alan Çalışması: Kayseri Örneği
B Salgın, P Yorgancıoğlu, Ö Biçer Parlak
Ulusal Çatı & Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu …, 2006
22006
Designing for Sustainability on a University Campus: Erciyes University East Campus Social Center Project
K Demir, B Salgın
Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture 3 (1), 8-14, 2019
12019
Diagnosing Rising Damp in Residential Buildings: Lessons from Three Cases
K Agyekum, B Salgin
Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 15 (3), 159-168, 2017
12017
Collaboration in the Ghanaian Construction Industry: Perceived Barriers and Benefits
K Agyekum, B Salgin, NM Kwablah
Digital Proceeding of ICOCEE CAPPADOCIA2017 S. Sahinkaya and E. Kalıpcı …, 2017
12017
Diagnosing Damp in a Tropical Building: Applying Theory to Practice
K Agyekum, J Ayarkwa, B Salgin
International Journal of Architecture, Engineering and Construction 6 (3), 44-50, 2017
12017
Yapının Kullanım Sürecinde Oluşacak Yapısal Atıkları Önlemeye/Azaltmaya Yönelik Tasarım Yaklaşımları. Araştırma Makalesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
B Salgın, A Balanlı, GT Taygun
Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Kapsamında Hazırlanan Yayın, Sigma J …, 2015
1*2015
Turkish Architects’ Views on Construction and Demolition Waste Reduction in the Design Stage
B Salgın, N Coşgun, C Aydın İpekçi, T Tıkansak Karadayı
Environmental Engineering and Management Journal 19 (3), 2020
2020
Designing Out Damp: Exploring Basic Design Principles to Control Excessive Moisture in Buildings
B Salgın, K Agyekum, B Simons
New Approaches to Spatial Planning and Design, 153-164, 2019
2019
An Examination of the Development of the Construction and Demolition Waste-Related Regulations in Turkey
B Salgın
Periodica Polytechnica Architecture, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20