Follow
Burcu Salgın
Title
Cited by
Cited by
Year
Construction and Demolition Waste Management in Turkey
H Arslan, N Coşgun, B Salgın
Waste Management-An Integrated Vision, 313-332, 2012
552012
Sustainable Features of Vernacular Architecture: Housing of Eastern Black Sea Region as a Case Study
B Salgın, ÖF Bayram, A Akgün, K Agyekum
Arts 6 (3), 11, 2017
48*2017
Exploring the relationship between lean design methods and C&D waste reduction: Three case studies of hospital projects in California
B Salgin, P Arroyo, G Ballard
Rev. Ing. Constr 31 (3), 191-200, 2016
32*2016
Construction Waste Reduction through BIM-Based Site Management Approach
B Salgın, A Akgün, N Coşgun, K Agyekum
International Journal of Engineering Technologies 3 (3), 135-142, 2017
14*2017
Yapı yaşam süreçlerinde yapısal atıkların önlenmesine/azaltılmasına yönelik tasarım yaklaşımları ve bir model önerisi
B Salgın
13*2015
Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme
G BÜYÜKMIHÇI¹, B SALGIN, A ÖZKAN
102015
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yapısal Atık Sorunu ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kayseri Örneği
B SALGIN, N COŞGUN
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (1), 465-476, 2018
9*2018
Turkish Architects’ Views on Construction and Demolition Waste Reduction in the Design Stage
B Salgın, N Coşgun, C Aydın İpekçi, T Tıkansak Karadayı
Environmental Engineering and Management Journal 19 (3), 2020
82020
Occupants' perceived importance and satisfaction with the indoor environmental quality of a green building
K Agyekum, SF Hammond, B Salgin
Built Environment Project and Asset Management 11 (4), 627-642, 2021
62021
Esnek Tasarımın Yapısal Atıkların Önlenmesine/Azaltılmasına Katkısı: Kayseri’de Bir Eğitim Yapısı Örneği
B Salgın, G Tuna Taygun, A Balanlı
MEGARON 13 (2), 277-285, 2018
6*2018
Diagnosing Rising Damp in Residential Buildings: Lessons from Three Cases
K Agyekum, B Salgin
Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 15 (3), 159-168, 2017
62017
Competencies Driving Waste Minimization during the Construction Phase of Buildings
EA Botchway, SS Asare, K Agyekum, B Salgin, H Pittri, VMA Kumah, ...
Buildings 13 (4), 1-19, 2023
52023
Obstacles to the career progression of professional female project managers (PFPMs) in the Ghanaian construction industry
K Agyekum, S Amos-Abanyie, VMA Kumah, ASK Kukah, B Salgin
Engineering, Construction and Architectural Management, 2022
52022
Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Açısından Çatı Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Alan Çalışması: Kayseri Örneği
B Salgın, P Yorgancıoğlu, Ö Biçer Parlak
Ulusal Çatı & Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu …, 2006
52006
Diagnosing Damp in a Tropical Building: Applying Theory to Practice
K Agyekum, J Ayarkwa, B Salgin
International Journal of Architecture, Engineering and Construction 6 (3), 44-50, 2017
42017
Türkiye'de Yapısal Atık Yönetimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler ve Yetersizlikler
B Salgın
TOL, 89-94, 2009
42009
Construction and the circular economy
E Adinyira, K Agyekum, J Amudjie, B Salgin, A Darko
The Construction Industry: Global Trends, Job Burnout and Safety Issues, 75-104, 2022
32022
Designing for Sustainability on a University Campus: Erciyes University East Campus Social Center Project
K Demir, B Salgın
Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture 3 (1), 8-14, 2019
32019
Contribution of Dimensional Coordination to Construction Waste Reduction
B Salgin
Open Access J. Waste Manag. Xenobiotics 2, 000114, 2019
32019
Investigation of architects’ views on construction waste generation on construction sites in Turkey
B Salgin, N Cosgun, TT Karadayi, CA Ipekci
Digital Proceeding of 3. International Conference on Civil and Environmental …, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20