Follow
Tuğrul Gökmen ŞAHİN
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği
Y KARALI, TG ŞAHİN, ŞEN Mert, H AYDEMİR
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2277-2296, 2021
82021
Investigation of Turkish Teachers' Reading Habits and Attitudes towards Learning.
TG SAHIN, O BAYRAK
International Online Journal of Educational Sciences 13 (5), 2021
32021
Birsen Ekim Özen’in Çelebi Zinciri Adlı Eserinin Değerler Eğitimi ve Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Temalara Uygunluk Açısından İncelenmesi
TG ŞAHİN, Ö BAYRAK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 775-798, 2020
32020
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRİM İÇİ YÜRÜTÜLEN TÜRKÇE DERSLERİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ
TG ŞAHİN, M ERCAN
Tarih Okulu Dergisi 15 (57), 1183-1209, 2022
22022
İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Medyada Türkçe Kullanımına İlişkin Bir İnceleme
Y Karalı, H Aydemir, M Şen, TG Şahin
Turkish Studies 16, 2, 2021
12021
Teacher Perspectives on Implementing Speaking Acquisitions in the Secondary School Turkish Curriculum.
TG SAHIN
International Online Journal of Educational Sciences 15 (4), 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6