Follow
Armağan ÇOLAK
Armağan ÇOLAK
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Early detection of mastitis using infrared thermography in dairy cows
A Çolak, B Polat, Z Okumus, M Kaya, LE Yanmaz, A Hayirli
Journal of Dairy Science 91 (11), 4244-4248, 2008
2312008
Sensitivity and specificity of infrared thermography in detection of subclinical mastitis in dairy cows
B Polat, A Colak, M Cengiz, LE Yanmaz, H Oral, A Bastan, S Kaya, ...
Journal of dairy science 93 (8), 3525-3532, 2010
2132010
Subclinical mastitis causes alterations in nitric oxide, total oxidant and antioxidant capacity in cow milk
O Atakisi, H Oral, E Atakisi, O Merhan, SM Pancarci, A Ozcan, S Marasli, ...
Research in Veterinary Science 89 (1), 10-13, 2010
1262010
Determination of ceruloplasmin, some other acute phase proteins, and biochemical parameters in cows with endometritis
S Kaya, O Merhan, C Kacar, A Colak, K Bozukluhan
Veterinary world 9 (10), 1056, 2016
642016
Endometrial echotexture variables in postpartum cows with subclinical endometritis
B Polat, M Cengiz, O Cannazik, A Colak, E Oruc, S Altun, S Salar, ...
Animal Reproduction Science 155, 50-55, 2015
532015
Combined effect of a prostaglandin analogue and a progestagen treatment for 5 days on oestrus synchronization in Tushin ewes
Y Öztürkler, A Çolak, A Baykal, B Güven
Indian Veterinary Journal 80, 917-920, 2003
442003
The intravaginal application of misoprostol improves induction of abortion with aglepristone
AR Agaoglu, S Schäfer-Somi, D Kaya, I Kucukaslan, B Emre, N Gultiken, ...
Theriogenology 76 (1), 74-82, 2011
302011
Kars yöresi ithal simental ineklerinde subklinik ve klinik mastitislerin görülme orani ve etkili antibiyotiklerin belirlenmesi
M ŞAHİN, A ÇOLAK, S OTLU, F AYDIN, O GENÇ, MA GÜLER, H ORAL
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 3 (1), 49-55, 1997
281997
Siyah-Alaca ve Esmer ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler
N Sabuncuoğlu, A Çolak, Ö Akbulut, N Tüzemen, B Bayram
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2), 2003
272003
Siyah-Alaca ve Esmer ineklerde CMT skoru ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler
N Sabuncuoğlu, A Çolak, Ö Akbulut, N Tüzemen, B Bayram
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2), 2003
272003
Association of luteal blood flow with follicular size, serum estrogen and progesterone concentrations, and the inducibility of luteolysis by PGF2α in dairy cows
S Kaya, C Kaçar, B Polat, A Çolak, D Kaya, IS Gürcan, H Bollwein, ...
Theriogenology 87, 167-172, 2017
252017
The physical, chemical and biological properties and classification mapping of soil of the Harran Plain
U Dinç, S Senol, M Sayın, S Kapur, K Yılmaz, M Sarı, I Yegingil, ...
Soils of the Harran Plain (Eds. U Dinç, S Kapur). Pub of the Turkish Sci and …, 1991
251991
Kuru dönem başlangıcında subklinik mastitisli ineklerden izole edilen stafilokok suşlarında metisilin direnci
E KİREÇCİ, A ÇOLAK
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8 (2), 98-100, 2002
212002
Comparison of intrauterine ozone and rifaximine treatment in cows with subclinical endometritis
B POLAT, M Cengiz, A ÇOLAK, O Cannazik
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 (5), 2016
192016
İneklerin kuru ve geçiş dönemlerinde sevk-idare ve besleme stratejileri: postpartum süreçte metabolik profil, sağlık durumu ve fertiliteye etkisi
A Hayırlı, A Çolak
Turkiye Klinikleri J Vet Sci 2 (1), 1-35, 2011
192011
Kars yöresi süt ineklerinde klinik ve subklinik mastitislere neden olan mikroorganizmarın identifikasyonları ve antibiyotiklere duyarlılıkları üzerine çalışmalar
F Aydın, N Leloğlu, M Şahin, A Çolak, S Otlu
Pendik Vet Mikrobiyol Derg 26, 55-65, 1995
181995
Stimulation of delayed puberty in heifers by using a PRID regime
B Polat, A Colak, M Kaya, O Ucar
Rev Med Vet-Toulouse 160 (3), 149-153, 2009
152009
Balıklı Kaplıca’daki balık türle-rinin tanımı ve deri hastalıkları te-davisindeki etkilerinin araştırıl-ması
M Timur, A Çolak, M Marufi
AÜ Vet Fak Derg 30, 276-86, 1983
151983
Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual Somatic Cell Count in heifers.
A Bastan, M Cengiz, S Cengiz, B Polat, A Colak, M Akan, I Darbaz, ...
Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (8), 1245-1249, 2010
132010
Effect of immunomodulatory treatment with levamisole on uterine inflammation and involution, serum sialic acid levels and ovarian function in cows
P ŞM, K GÜRBULAK, H Oral, M Karapehlivan, R Tunca, A ÇOLAK
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 (1), 2009
132009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20