Follow
Fatih ÖNDER
Fatih ÖNDER
Unknown affiliation
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of problem-based learning on the students’ success in physics course
P Celik, F Onder, I Silay
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 656-660, 2011
1522011
Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri
F Önder
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2006
412006
ELEKTRONİK LABORATUARINDA BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: DİYOT DENEYLERİ ÖRNEĞİ
Z Tanel, F ÖNDER
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 101-110, 2010
28*2010
Determination of diode characteristics by using Arduino
F Önder, EB Önder, M Oğur
The Physics Teacher 57 (4), 244-245, 2019
192019
The Effects of Misconceptions on Pre-Service Teachers' Ability to Constructing Simple Electric Circuits.
F Önder, Ç Senyigit, I Silay
European Journal of Physics Education 8 (1), 1-10, 2017
182017
İşbirlikli öğrenme yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin fizik dersi başarısına etkisi
F ÖNDER, İ SILAY
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2), 843-860, 2015
182015
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ E-KİTAPLA DESTEKLENEN LABORATUVAR ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
F Önder, İ Sılay
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 945-960, 2016
132016
İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi
F Önder
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
132012
Attitude of teacher candidates toward making computer supported education
F Önder, P Çeli̇k, İ Silay
Procedia Computer Science 3, 967-971, 2011
132011
Development and validation of the photoelectric effect concept inventory
F Önder
European Journal of Physics 37 (5), 055709, 2016
112016
Effect of an inquiry-based learning method on students’ misconceptions about charging of conducting and insulating bodies
F Önder, Ç Şenyiğit, İ Sılay
European Journal of Physics 39 (5), 055702, 2018
102018
The Importance of Learning Styles to Form More Successful Cooperative Groups in Physics Course
F Önder, İ Sılay
Europen Journal of Physics Education 6 (4), 1-11, 2016
62016
An Inquiry-Based Learning Approach for Effective Concept Teaching.
Ç Senyigit, F Önder, I Silay
ie: inquiry in education 13 (1), 10, 2021
52021
Determining transistor characteristics with Arduino
F Önder, EB Önder, M Oğur
The Physics Teacher 58 (6), 422-424, 2020
52020
Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi
F Önder, EB Önder
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 57-73, 2018
52018
Psychometric evaluation on the Turkish adaptation of the scientific attitude inventory
F Önder, P Çelik, İ Silay
Journal of Baltic Science Education 11 (1), 7, 2012
52012
Diyot Konularına İlişkin Bilgisayar Simülasyonları Kullanımının Öğrencilerin Laboratuvar Başarısına Etkisi
Z Tanel, F Önder, İ Sılay
IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25, 2010
42010
Teaching Photoelectric Effect with Simulation Supported Inquiry Based Activity.
F Önder, EB Önder
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 19 (3), 2018
32018
THE EFFECT OF COMPUTER SIMULATIONS ON THE PROCESS OF STUDENTS PERFORMING DC CIRCUIT ANALYSIS EXPERIMENTS.
F ÖNDER, Z TANEL
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
22018
A model experiment for teaching the hysteresis loop
Z Tanel, F Önder
Romanian Reports in Physics 67 (2), 704-715, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20