Takip et
Harun YILDIZ
Harun YILDIZ
Professor of Management, Brunel University London, Bandırma Onyedi Eylül University
brunel.ac.uk üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşyerinde Kişisel İnternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma
E Örücü, H Yıldız
Ege Akademik Bakış Dergisi 14 (1), 99-114, 2014
2832014
Antecedents of innovative performance: Findings from PLS-SEM and fuzzy sets (fsQCA)
B Kaya, AM Abubakar, E Behravesh, H Yildiz, IS Mert
Journal of Business Research 114, 278-289, 2020
1642020
Relations between work-family conflict and turnover intention in nurses: A meta-analytic review
H Yildiz, B Yildiz, O Ayaz Arda
Journal of Advanced Nursing 77 (8), 3317-3330, 2021
1152021
Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Alan Araştırması
H Yıldız
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
1052015
Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
R Kılıç, B Keklik, H Yıldız
Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 21 (2), 249-268, 2014
1012014
Sanal kaytarma davranışlarının sergilenmesinde örgütsel adalet algısının rolü var mıdır
H Yıldız, B Yıldız, H Ateş
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10 (2), 55-66, 2015
972015
The interactive effect of positive psychological capital and organizational trust on organizational citizenship behavior
H Yildiz
Sage Open 9 (3), 2158244019862661, 2019
932019
Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
B Keklik, R Kılıç, H Yıldız, B Yıldız
Business and Economics Research Journal 6 (3), 129-144, 2015
92*2015
İş Yaşamındaki Sanal Kaytarma Davranışlarının Hukuki Yönden İncelenmesi
B Yıldız, H Yıldız
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (3), 1-17, 2015
75*2015
Herzberg'in Çift Faktör Kuramı Kamu Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyon Algılarını Açıklayabilir mi?: Ampirik Bir Araştırma
H Ateş, B Yıldız, H Yıldız
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 7 (2), 147-162, 2012
582012
Herzberg'in Çift Faktör Kuramı Açısından İlköğretim I. Kademe Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
FŞ Kaya, B Yıldız, H Yıldız
AKADEMİK BAKIŞ: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1-18, 2013
56*2013
Cam Uçurum: Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Ne Zaman Aşar?
S Yıldız, F Alhas, Ö Sakal, H Yıldız
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 71 (4), 1119-1146, 2016
512016
Psikolojik Sözleşme Algısının Sanal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi
H Yıldız, B Yıldız, NÖ İyigün
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 147-165, 2016
50*2016
The Effect of Servant Leadership on Psychological Ownership: The Moderator Role of Perceived Organizational Support
B Yıldız, H Yıldız
Journal of Global Strategic Management 9 (2), 65-77, 2015
482015
Sağlık Sektörü Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
H Yıldız, E Örücü
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (1), 269-285, 2016
47*2016
The Antecedents of Presenteeism and Sickness Absenteeism: A Research in Turkish Health Sector
H Yıldız, B Yıldız, C Zehir, M Aykaç
11th International Strategic Management Conference (ISMC) 11, 445-450, 2015
472015
The Effects of Ethical Leadership, Servant Leadership and Leader-Member Exchange on Compulsory Citizenship Behaviors
H Yıldız, B Yıldız
International Business Research 9 (2), 19-33, 2016
402016
Kamu ve Özel İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algıları: Balıkesir İli Örneği
H Yıldız
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
362011
A Proposed Conceptual Model of Destructive Deviance: The Mediator Role of Moral Disengagement
B Yıldız, L Alpkan, B Sezen, H Yıldız
11th International Strategic Management Conference 11, 2015
352015
İş Yaşamında Presenteeism -Sözde Var Olma- Olgusu: Sağlık ve Verimlilik Açısından Önemi
H Yıldız, B Yıldız
7. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2013
352013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20