Follow
Burak Kaplan
Burak Kaplan
Marmara Üniversitesi; Beykent Üniversitesi
Verified email at beykent.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için bir model önerisi: şehir enerji kooperatifleri
İB KANLI, B Kaplan
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (4), 31-42, 2018
102018
Kentsel güvenliğin sürdürülebilirliğinde ileri teknolojilerin kullanılması: coğrafi bilgi sistemleri
İB KANLI, B KAPLAN
TESAM Akademi Dergisi, 143-186, 2018
82018
Endüstri 4.0 bağlamında şehirlerin sürdürülebilirliğinde inovasyona dayalı güvenlik stratejilerinin önemi: Gölcük örneği
B Kaplan
PQDT-Global, 2019
32019
Yerel ölçekte çevre güvenliğine ilişkin bir model önerisi
İB KANLI, B KAPLAN
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2 …, 2018
22018
A Model Proposal on Environmental Security at Local Scale
İB Kanlı, B Kaplan
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2019
2019
Türkiye’de Nükleer Enerji Yatırımlarındaki Ekonomi-Ekoloji Paradoksuna Analitik Bir Bakış
İB Kanlı, B Kaplan
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
THE STRATEGIC IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL SECURITY IN ACHIEVING SUSTAINABLE URBAN SAFETY ŞEHİRLERİN GÜVENLİĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINMASINDA ÇEVRESEL GÜVENLİĞİN STRATEJİK ÖNEMİ
İB Kanlı, B Kaplan
PUBLIC FINANCE & PUBLIC ADMINISTRATION, 121, 2018
2018
Congress of Human Studies
YZB Kamu, Y Geleceği, VMÜ Bir, İB Kanlı, B Kaplan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8