Burcu Türkcan
Burcu Türkcan
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Does Information and Communication Technologies Sustain Economic Growth? The Underdeveloped and Developing Countries Case
E Erdil, IH Yetkiner, B Türkcan
Sustainable Economic Development and the Influence of Information …, 2010
272010
How does FDI and economic growth affect each other? The OECD case
B Türkcan, A Duman, IH Yetkiner
International conference on emerging economic issues in a globalizing world, 2008
202008
Endogenous determination of FDI growth and economic growth: the OECD case
B Turkcan, IH Yetkiner
International Journal of Public Policy 5 (4), 409-429, 2010
132010
Kriz Teorileri: Kondratieff, Schumpeter ve Wallerstein
O Aydoğuş, B Türkcan, ET Çalışkan, BS Kopurlu
Çalışma Metni, Ege University Working Papers in Economics, 2009
132009
YERLİ TURİSTLERİN TURİSTİK KONAKLAMA TESİSİ TERCİHLERİNDE İNTERNET TEMELLİ SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
B Türkcan
Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 8 (1), 39-59, 2017
72017
Industrial clusters as a regional development tool: a spatial analysis on Turkey
B Türkcan, ET Çalışkan, AA Kaya
Proc. Econ Anadolu 2009, 2009
72009
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Ve Kalkınmaya Etkileri: Panel Data Analizi
B Türkcan
İzmir Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı …, 2008
72008
Knowledge externalities and knowledge spillovers in social networks: the case of Izmir metalwork industrial district
B Turkcan
European Planning Studies 22 (7), 1425-1443, 2014
62014
SURİYE KRİZİ SONRASI GÖÇÜN TÜRKİYE’DE BÖLGE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ
B TÜRKCAN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 769-795, 2017
52017
Endogenous determination of FDI growth and economic growth
B Turkcan, IH Yetkiner
The OECD case. Working Paper, 2008
52008
Türkiye’de bölgesel göç, konut ve işgücü piyasaları üzerine panel nedensellik analizleri
U Akseki, B Türkcan
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27, 2016
42016
2000’li Yıllarda Türkiye için Turizm Yanlı Büyüme Hipotezinin Analizi
B Türkcan
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2), 2015
32015
Knowledge Externalities in Turkish High-Technology Manufacturing Industries: Spatial Panel Data Analyses.
B Turkcan
Journal of Yasar University 10 (40), 2015
22015
The Determinants of Tourist Arrivals at NUTSIII Level in Turkey
B Türkcan
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 24, 17, 2014
22014
FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS AND NET EXPORTS RELATIONSHIP IN TURKEY: AN ANALYSIS FOR THE POST 1980 PERIOD
B Türkcan, RF Saygılı
International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 3 (2), 83-93, 2011
22011
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX AND ITS DRIVERS: A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY AND SELECTED COUNTRIES.
Ç Değer, B Türkcan, N Kumral
Ege Academic Review 9 (4), 2009
22009
Does information and communication technologies sustain economic growth? The underdeveloped and developing countries case
B Türkcan, E Erdil, İH Yetkiner
Izmir University of Economics Working Papers, 2009
22009
Competitive Industrial Performance Index and It’s Drivers: Case of Turkey and Selected Countries
N Kumral, Ç Değer, B Türkcan
22008
Türkiye’de İç Turizm Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi
B Türkcan
Efil Journal 1 (1), 158-171, 2018
12018
Empirical Evidences on Turkish Tourism-led Growth Experience in the Presence of a Structural Break
B Türkcan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 51-60, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20