Takip et
Dr. Engin Üngüren
Dr. Engin Üngüren
Alanya Alaaddin Keykubat University
alanya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ
E ÜNGÜREN, H DOĞAN, M ÖZMEN, T Ömer Akgün
Journal of Yaşar University 5 (17), 2922–22937, 2010
2942010
Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlemesine yönelik bir araştırma
F Baltacı, E Üngüren, H Avsallı, ON Demirel
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4 (1), 2012
2052012
Turizm eğitimi alan öğrencilerin umutsuzluk ve kaygı seviyeleri ile eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
R Ehtiyar, E Üngüren
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (4), 159-181, 2008
1452008
Türk ve Alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde bir …
E Üngüren, R Ehtiyar
Journal of Yasar University 4 (14), 2093-2127, 2009
1432009
TÜRK VE ALMAN ÖĞRENCİLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR …
E Üngüren, R Ehtiyar
Journal of Yaşar University 4 (14), 2093-2127, 2009
143*2009
İŞ TATMİNİVE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KONAKLAMA İ ŞLETMELERİ UZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
E Üngüren, F Cengiz, S Algür
Electronic Journal of Social Sciences 8 (27), 2009
1252009
ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÜZERİNE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA.
E Üngüren
Journal of International Social Research 1 (5), 2008
1252008
YEREL HALKIN ISPARTA TURİZMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Doğan
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
832012
Tourists’ perception and satisfaction of shopping in Alanya region: A comparative analysis of different nationalities
S Barutçu, H Doğan, E Üngüren
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1049-1059, 2011
832011
Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışanların iş tatmin düzeylerinin CHAID analiz yöntemiyle değerlendirilmesi
E Üngüren, H Doğan
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (2), 39-52, 2010
802010
Psikobiyolojik kişilik kuramı ekseninde yöneticilerin kişilik özellikleri, karar verme stilleri ve örgütsel sonuçlara yansımaları
E Üngüren
Akdeniz Üniversitesi, 2011
782011
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
E Üngüren, T Koç, Süleyman
Sosyal Güvenlik Dergisi 5 (2), 124-144, 2015
732015
Lise ve üniversitelerde turizm eğitimi alan öğrencilerin umutsuzluk ve kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi: Antalya’da bir uygulama
E Üngüren
Akdeniz Üniversitesi, 2007
532007
FARKLI MESLEK GRUPLARINDAKİ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜT İKLİMİ ALGILAMALARI VE ALANYA BAŞKENT HASTANESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
H Doğan, E Üngüren
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2), 41-58, 2009
502009
Konaklama işletmelerinde etik iklim ve iş tatmini ilişkisi
A Çevirgen, E Üngüren
10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24, 2009
502009
Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma
E Doğan, H., Üngüren, E. Yelgen
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 0
50*
Örgüt iklimi ve iş tatmini ilişkisi: hemşirelere yönelik karşılaştırmalı bir analiz çalışması
H Doğan, E Üngüren
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 4 (8), 2012
492012
Yore Esnafinin Her Sey Dahil Sistemine Yonelik Tutumlari
A Cevirgen, E Unguren
Ege Academic Review 9 (2), 637-658, 2009
492009
Beynin nöroanatomik ve nörokimsayal yapısının kişilik ve davranış üzerindeki etkisi
E Üngüren
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7 (1), 2015
482015
The effect of role ambiguity and role conflict on job performance in the hotel industry: The mediating effect of job satisfaction
E Üngüren, S Arslan
Tourism & Management Studies 17 (1), 45-58, 2021
462021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20