International Anatolia Academic Online Journal
International Anatolia Academic Online Journal
IAAOJ Bünyesindeki Tüm Dergilerin Google Scholar Kayıtları
Verified email at iaaoj.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık turizmi ve uygulanabilirliği
G MERT
IAAOJ Social Sciences 1 (1), 103-126, 2013
152013
Kan transfüzyonunda hemşirelik uygulamalarının değerlendirilmesi
SB Göktaş, T Yıldız, SN Koşucu, ÖB Urcanoğlu
IAAOJ Health Sciences 3 (2), 10-20, 2015
122015
Lise öğrencilerinin beden algısı ile yeme tutumu arasındaki ilişki
ET BÜYÜK, E Özdemir
IAAOJ Health Sciences 4 (2), 1-12, 2018
11*2018
Spor sponsorluklarının tüketici tutumuna etkisi, hava yolu müşterileri üzerine bir uygulama
S GÜMÜŞ, B ERDEM
IAAOJ Social Sciences 2 (1), 64-89, 2014
102014
Sağlık Hizmetlerinde Finansal Değerlendirme Özel Hastane Uygulaması
A Ardıç, C Köşkeroğlu
IAAOJ Health Sciences 2 (1), 41-73, 2014
82014
Some chemical properties of chestnut (Castanea Sativa Mill.) fruit collected from different locations in Turkey
F Er, MM Özcan, E Duman, Z Endes
IAAOJ Science Journal 1 (1), 9-12, 2013
82013
Anne-Baba ve Çocuk Görüşleri Doğrultusunda Oyun
HG Ogelman, P AYTAÇ, E Ahmet, FG ERDENTUĞ, ÖA YOLAÇ, ...
IAAOJ Social Sciences 5 (2), 65-87, 2019
72019
Diabetik ayak ülserli hastada maggot debridman tedavisine ağrısız yaklaşım: olgu sunumu
U Nehir, FS KUŞ, T FIRAT
IAAOJ Health Sciences 4 (1), 1-7, 2018
5*2018
Kronik boyun ağrılı hastalarda fiziksel tedavinin kısa dönemde disabilite, uyku ve psikolojik durum üzerine etkisi
İ Can, AB Sarıfakıoğlu, A YıldırımGüzelant
IAAOJ Health Sciences 2 (2), 12-18, 2014
4*2014
The Effects of 23.10. 2011 Van Earthquake on Near-Field and Damaged on Structures
E Işık
IAAOJ Science Journal 2 (2), 10-25, 2014
42014
Aşırı yayılımlı veriler için genelleştirilmiş poisson karma modellerin hava kirliliği üzerine bir uygulaması
H Koç, MA CENGİZ, T Koç, E DÜNDER
IAAOJ Social Sciences 1 (2), 3-7, 2013
42013
Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
ES KOÇ, A ERDEM
IAAOJ Social Sciences 6 (1), 1-12, 2020
32020
The Tax Audit in Azerbaijan
K AZIZOVA, AY Hakan
IAAOJ Social Sciences 6 (1), 37-45, 2020
32020
Sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin değerlendirilmesi: bir alan araştırması
S Söyler, D Çavmak
IAAOJ Health Sciences 4 (1), 8-26, 2018
3*2018
The impact of local events on destination image of Tekirdağ: An assessment in terms of local shareholders
MS Selvi
International Anatolia Academic Online Journal Social Science Journal 1 (1 …, 2017
32017
BASI YARASINDA MAGGOT DEBRİDMAN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
S Yağız, SB GÖKTAŞ
International Anatolia Academic Online Journal/Journal of Health Science 3 …, 2015
32015
Health care system and health financing structure, the case of Cameroon
H Işık, H NDIFUSAH
IAAOJ Health Sciences 1 (2), 24-44, 2013
32013
Assessment of sleep, profile of mood states and caregiver burden in caregivers of home care patients
CAN İlknur, H TEKŞAN, İ Ayşe
IAAOJ Health Sciences 6 (2), 211-221, 2020
2*2020
Örgüt kültürünün örgütsel sinizme etkileri: kamu ve özel hastanelerin karşılaştırılması
E GÜLEÇ, İH CANKUL, S YILMAZ
IAAOJ Social Sciences 5 (2), 116-128, 2019
2*2019
Evaluation of antifungal effect of different polarity extracts from five Vincetoxicum taxa against Aspergillus fumigatus
S Guzel, R Pavela, G Kokdil
IAAOJ Health Sciences 3 (2), 1-9, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20