Hüseyin Karamelikli
Hüseyin Karamelikli
Department of Economics, Karabük University
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin incelenmesi: ARDL yaklaşımı
M Belen, H Karamelikli
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 45 (1), 34-42, 2016
202016
DIŞ TİCARET-ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN CO2 EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
H Kesgingöz, H Karamelikli
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3), 7-17, 2015
202015
Remittances and economic growth in Turkey
H KARAMELIKLI, Y BAYAR
Ecoforum Journal 4 (2), 2015
15*2015
Türkiye’nin dış ticaret dengesinde J-Eğrisi etkisi
H KARAMELİKLİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (3), 389-402, 2016
132016
Oil exports and non-oil exports: Dutch disease effects in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
H Karamelikli, G Akalin, U Arslan
Journal of Economic Studies 44 (4), 540-551, 2017
92017
Linear and nonlinear dynamics of the Turkish trade balance
H Karamelikli
International Journal of Economics and Finance 8 (2), 70-80, 2016
92016
TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ
H Karamelikli, S Erkus
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (29), 1-15, 2016
5*2016
Is there a J-curve effect in Tunisia’s bilateral trade with her partners? New evidence from asymmetry analysis
M Bahmani-Oskooee, TH Amor, H Harvey, H Karamelikli
Economic Change and Restructuring 52 (1), 1-18, 2019
42019
Finansal gelişme bileşenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
H KARAMELİKLİ, H KESGİNGÖZ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 683-701, 2017
42017
İran İslami Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
H Karamelikli, N Alizadeh
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 2 (11), 36-58, 2017
32017
Financial development and tax revenues in Turkey: A non-linear cointegration analysis
Y Bayar, H Karamelikli
The European Journal of Applied Economics 14 (2), 31-42, 2017
32017
Türkiye’de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi
S Erkuş, H Karamelikli
Conference on Business and Economics IV (ECBE), 2016
32016
Linear and nonlinear dynamics of housing price in Turkey
H Karamelikli
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 81-98, 2016
32016
Impact of oil and natural gas prices on the Turkish foreign trade balance: Unit root and cointegration tests with structural breaks
Y Bayar, H Karamelikli
Romanian Economic and Business Review 10 (3), 91, 2015
32015
Japan-US trade balance at commodity level and asymmetric effects of Yen-Dollar rate
M Bahmani-Oskooee, H Karamelikli
Japan and the World Economy 48, 1-10, 2018
22018
MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H KARAMELİKLİ, Y BAYAR
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 30, 225-236, 2016
22016
Türkiye’de Demokrasi ve İktisadi Büyüme Arasındaki Uzun Dönemli İlişki
S Erkuş, H Karamelikli
22016
The dynamics of exchange rate pass-through to domestic prices in Turkey
H Karamelikli, S Korkmaz
Journal of Business Economics and Finance 5 (1), 39-48, 2016
22016
Asymmetric effects of real exchange rate on inbound tourist arrivals in Malaysia: An analysis of price rigidity
MS Karimi, AA Khan, H Karamelikli
International Journal of Tourism Research 21 (2), 156-164, 2019
12019
FİNANSAL GELİŞME VE YOKSULLUĞUN AZALMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR İNCELEME
M BELEN, H KARAMELİKLİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20