Hüseyin Karamelikli
Hüseyin Karamelikli
Department of Economics, Karabük University
karabuk.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de Hisse Senedi Getirileri ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Yaklaşımı.
M Belen, H Karamelikli
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 45 (1), 2016
252016
DIŞ TİCARET-ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN CO2 EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
H Kesgingöz, H Karamelikli
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3), 7-17, 2015
222015
Türkiye'nin Dış Ticaret Dengesinde J-Eğrisi Etkisi.
H KARAMELIKLI
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 5 (3), 2016
172016
Remittances and economic growth in Turkey
H KARAMELIKLI, Y BAYAR
Ecoforum Journal 4 (2), 2015
17*2015
Linear and nonlinear dynamics of the Turkish trade balance
H Karamelikli
International Journal of Economics and Finance 8 (2), 70-80, 2016
112016
Oil exports and non-oil exports: Dutch disease effects in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
H Karamelikli, G Akalin, U Arslan
Journal of Economic Studies 44 (4), 540-551, 2017
102017
İran İslami bankacılık sistemi üzerine bir değerlendirme
H Karamelikli, N Alizadeh
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi 2 (11), 36-58, 2017
62017
Is terrorism a real threat to tourism development? Analysis of inbound and domestic tourist arrivals in Turkey
H Karamelikli, AA Khan, MS Karimi
Current Issues in Tourism 23 (17), 2165-2181, 2020
52020
Asymmetric effects of real exchange rate on inbound tourist arrivals in Malaysia: An analysis of price rigidity
MS Karimi, AA Khan, H Karamelikli
International Journal of Tourism Research 21 (2), 156-164, 2019
52019
Is there a J-curve effect in Tunisia’s bilateral trade with her partners? New evidence from asymmetry analysis
M Bahmani-Oskooee, TH Amor, H Harvey, H Karamelikli
Economic Change and Restructuring 52 (1), 1-18, 2019
52019
Finansal gelişme bileşenlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
H KARAMELİKLİ, H KESGİNGÖZ
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 6 (1), 683-701, 2017
52017
TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ
H Karamelikli, S Erkus
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (29), 1-15, 2016
5*2016
Japan-US trade balance at commodity level and asymmetric effects of Yen-Dollar rate
M Bahmani-Oskooee, H Karamelikli
Japan and the World Economy 48, 1-10, 2018
42018
Financial development and tax revenues in Turkey: A non-linear cointegration analysis
Y Bayar, H Karamelikli
The European Journal of Applied Economics 14 (2), 31-42, 2017
42017
Linear and nonlinear dynamics of housing price in Turkey
H Karamelikli
Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 81-98, 2016
42016
Türkiye’de Demokrasi ve İktisadi Büyüme Arasındaki Uzun Dönemli İlişki
S Erkuş, H Karamelikli
42016
The dynamics of exchange rate pass-through to domestic prices in Turkey
H Karamelikli, S Korkmaz
Journal of Business Economics and Finance 5 (1), 39-48, 2016
42016
Impact of an economic development plan on regional disparities in Iran
MS Karimi, H Karamelikli, M Heidarian
Area Development and Policy 5 (1), 75-88, 2020
32020
Türkiye’de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi
S Erkuş, H Karamelikli
Conference on Business and Economics IV (ECBE), 2016
32016
Impact of oil and natural gas prices on the Turkish foreign trade balance: Unit root and cointegration tests with structural breaks
Y Bayar, H Karamelikli
Romanian Economic and Business Review 10 (3), 91, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20