Follow
Prof.Dr. Gulumser Gultekin Akduman
Prof.Dr. Gulumser Gultekin Akduman
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocuk ve cinsel istismar
GG Akduman, C Ruban, B Akduman, İ Korkusuz
Adli Psikiyatri Dergisi 3 (1), 9-14, 2005
822005
Ergen suçluluğunda bazı kişisel ve ailesel özelliklerin incelenmesi Orijinal Araştırma
G Akduman, B Akduman, G Cantürk
Türk Pediatri Arşivi 42 (4), 156-161, 2007
652007
Hastalık ve çocuk
G GÜLTEKİN, G BARAN
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 8 (8), 2005
652005
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
G Gültekin Akduman, Y Günindi, D Türkoğlu
Journal of International Social Research 8 (37), 2015
412015
Çocuk ihmali-istismarı ve adli diş hekimliği
ZF Yaşar, GG Akduman
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 6 (5), 389-394, 2007
402007
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği öğretmen formunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri
E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Aydoğan, M Çakan, EK ÇAKMAK, ...
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2014
342014
7-14 yaş grubu çocuklarda akran istismarı ve kendi çözüm önerileri
GG Akduman
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 3 (2), 2010
332010
Okul öncesi eğitimin tanımı ve önemi
GG Akduman
GU Balat içinde, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 1-19, 2010
332010
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Y AYDOĞAN, A ÖZYÜREK, GG AKDUMAN
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 4), 595-607, 2015
312015
Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
G GÜLTEKİN AKDUMAN, D TÜRKOĞLU
ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 1 (1), 2013
312013
Çocuk ve cinsel istismar
G GÜLTEKİN AKDUMAN, A BARIŞ, K İRFAN
Adli Psikiyatri Dergisi 3 (1), 2006
302006
Okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
GG Akduman, Y Günindi, D Türkoğlu
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (37), 673-683, 2015
222015
9-14 yaş grubu akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı düzeylerinin incelenmesi
G Gültekin, G Baran
Türk Pediatri Arşivi 40 (3), 211-220, 2005
222005
Okul öncesi dönem çocuğu olan annelerin uyguladıkları disiplin yöntemlerinin çocuk istismarı açısından değerlendirilmesi
GG Akduman
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 38-49, 2010
212010
Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babalarin Babalik Rolü Algilari İle Eş Destek Düzeyleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
D TÜRKOĞLU, G GÜLTEKİN AKDUMAN
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (38), 2015
202015
A study of the self-concepts of 9–14 year-old children with acute and chronic diseases
G Gültekin, G Baran
Social Behavior and Personality: an international journal 35 (3), 329-338, 2007
172007
9-14 yas grubundaki akut ve kronik hastalığı olan çocukların denetim odağı ve benlik kavramı düzeylerinin incelenmesi
G Gültekin
Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003
162003
6 Yaş Grubu Çocukların Duygusal Zeka Düzeyleri İle Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
D Akaydın, G Gültekin Akduman
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 1353-1360., 2016
152016
Cinsel istismara uğrayan çocuklara karşı tutum ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Üniversite öğrencileri örneklemi)
GG Akduman, G Cantürk
Adli Tıp Dergisi 24 (2), 22-29, 2010
152010
Okul öncesi eğitime giriş
GU Balat, GG Akduman, BÖ Beceren, H Bilgin, G Güven, S Koçyiğit, ...
Pegem Akademi, 2010
152010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20