Follow
Filiz Ersöz
Filiz Ersöz
Other namesFiliz Ersoz
University of Pisa, Department of Information Engineering
Verified email at ospiti.unipi.it
Title
Cited by
Cited by
Year
Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması
F Ersöz, M Kabak
Savunma Bilimleri Dergisi, 2010
1682010
Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi
F Ersöz
İstatistikçiler Dergisi 2, 95-104, 2008
1222008
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Moora Yöntemi
F Ersöz, A Atav
YAEM 2011 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31, 78-87, 2011
65*2011
Project and Cost-Based Evaluation of Solar Energy Performance in Three Different Geographical Regions of Turkey: Investment Analysis Application
O Özcan, F Ersöz
Engineering Science and Technology, an International Journal 22 (4), 1098-1106, 2019
612019
Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye'nin Konumu
F Ersöz
İTÜ Dergisi/b 6 (1), 2009
602009
Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi
F Ersöz, A Atav
Savunma Bilimleri Dergisi, 2011
572011
Measuring Carbon Performance for Sustainable Green Supply Chain Practices: A Developing Country Scenario
SS Ali, R Kaur, F Ersöz, B Altaf, A Basu, GW Weber
Central European Journal of Operations Research, 2020
562020
Evaluation of the Effectiveness of Green Practices in Manufacturing Sector Using Chaid Analysis
SS Ali, R Kaur, F Ersöz, L Lotero, GW Weber
Journal of Remanufacturing 9 (1), 3-27, 2019
522019
Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi
M Yavaş, T Ersöz, M Kabak, F Ersöz
İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi 2 (4), 110-118, 2014
502014
Veri Madenciliği Teknikleri ve Uygulamaları
F Ersöz
Seçkin yayınevi, Seçkin Yayıncılık, 2019
472019
Lisansüstü Öğrenimde Ders Seçimine Yönelik bir Model Önerisi
F Ersöz, M Kabak, Z Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 …, 2011
392011
Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri
C Gencer, M Altuğ, F Ersöz
Bilişim Teknolojileri Dergisi 4 (1), 2011
372011
Intolerance of Uncertainty and Coping Mechanisms in Nonclinical Young
A Doruk, M Düğenci, F Ersöz, T Öznur
33*2015
A Quantitative Analysis of Low Carbon Performance in Industrial Sectors of Developing World
SS Ali, F Ersöz, R Kaur, B Altaf, GW Weber
Journal of Cleaner Production 284, 2021
312021
Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili Olan Kriterlerin Araştırılması: Bir Üniversite Uygulaması
F Ersöz, T Ersöz, Ö Konuşkan
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 25 (3), 215-232, 2016
28*2016
Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi
A Parmaksız, T Ersöz, T Özseven, F Ersöz
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 2013
242013
Effects of Memory and Genetic Operators on Artificial Bee Colony Algorithm for Three- Dimensional Bin Packing Problem
T Bayraktar, F Ersöz, C Kubat
IMSS'21/Proceedings of 11th International Symposium on Intelligent …, 2021
22*2021
Türkiye’deki İllerin Yaşam Endeksinin Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerle İncelenmesi
FN Uysal, T Ersöz, F Ersöz
Ekonomi Bilimleri Dergisi 9 (1), 49-65, 2017
222017
Effects of Memory and Genetic Operators on Artificial Bee Colony Algorithm for Single Container Loading Problem
T Bayraktar, F Ersöz, C Kubat
Applied Soft Computing 108 (107462), https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.1074, 2021
212021
Dünyada ve Türkiye’de Ham Çelik Üretimine Bakış
F Ersöz, T Ersöz, İN Erkmen
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 32 (2), 2016
202016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20