Follow
ayşe nuhoğlu
ayşe nuhoğlu
Medipol Üniversitesin Hukuk Profesörü
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemesi hukuku
N Kunter, F Yenisey, A Nuhoğlu
Beta, 2006
6272006
Ceza muhakemesi hukuku
F Yenisey, A Nuhoğlu
Seçkin Yayıncılık, 2020
3192020
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku
K Nurullah, Y Feridun
B., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 1989
601989
Ceza Muhakemesi Hukuku, 14
N Kunter, F Yenisey, A Nuhoğlu
Bası, Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006
432006
Muhakeme Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku
N Kunter, F Yenisey, A Nuhoğlu
Ondördüncü Bası, İstanbul-2006, 2005
432005
Ceza muhakemesi hukuku ders kitabi
F Yenisey, A Nuhoğlu
Bahçeşehir Üniversitesi Yayinlari, 2014
352014
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku (16. Baskı)
N Kunter, F Yenisey, A Nuhoğlu
İstanbul: Beta Basım Yayım, 2007
262007
Ceza hukukunda emniyet tedbirleri
A Nuhoğlu
Adil Yayınevi, 1997
241997
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, 18
NY Kunter, A Feridun-Nuhoğlu
Bası, İstanbul, 2010
212010
Uzlaşma bakımından şikayete bağlı suçlar
A Nuhoğlu
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 1, 2010
192010
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 14. bs
N Kunter, F Yenisey, A Nuhoğlu
Beta Yayınları, İstanbul, Kasım, 2006
192006
Türk Ceza Kanununda ve 2002 Tasarısında Cinsel Suçlar
A Nuhoğlu
Prof. dr. Çetin özek armağanı, 609-640, 2004
192004
Ceza muhakemesi hukuku (4. Baskı)
F Yenisey, A Nuhoğlu
Ankara: Seçkin Yayınevi, 2016
182016
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku
A Nuhoğlu, F Yenisey, N KUNTER
İstanbul, 2008
172008
Aile düzenine karşı suçlar
A Nuhoğlu
Beta, 2009
162009
İşkence Yasağı ve İşkence Suçu
A Nuhoğlu
Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi …, 1999
161999
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU BAŞVURU KİTABI
AR Çulha, F Demirağ, A Nuhoğlu, ADS Oktar, D Tezcan, F Yenisey
152018
Sünnet ve Ceza Hukuku
A Nuhoğlu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 19 (2), 211-220, 2013
152013
Tıp Ceza Hukukunda Zaruret Halinin Sınırları
A Nuhoğlu
Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları V. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu 28 …, 2008
152008
Namus İçin Adam Öldürme Suçlarında Haksız Tahrik Uygulaması
A Nuhoğlu
Maltepe ÜHFD, İstanbul, 1-4, 2004
152004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20