besti üstün
besti üstün
Uskudar University Nursing Professor
Verified email at uskudar.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Stress Sources of Nursing Students.
H Oner Altiok, B Ustun
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 760-766, 2013
1092013
An RCT of coping and support groups to reduce burnout among nurses
NP Günüşen, B Üstün
International nursing review 57 (4), 485-492, 2010
1052010
Türkiye'de ikinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşire ve hekimlerde tükenmişlik: Literatür incelemesi
N GÜNÜŞEN, B Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2010
752010
Conflict resolution skills of nursing students in problem-based compared to conventional curricula
S Seren, B Ustun
Nurse Education Today 28 (4), 393-400, 2008
752008
Turkish nurses' perspectives on a programme to reduce burnout
NP Günüşen, B Üstün
International Nursing Review 56 (2), 237-242, 2009
562009
Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri
B Üstün
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri …, 1995
551995
Hemşirelikte iletişim becerileri öğretimi
B Üstün, E Akgün, N Partlak
Okullar Yayınevi, 2005
532005
Communication skills training as part of a problem-based learning curriculum
B Üstün
Journal of Nursing Education 45 (10), 421-424, 2006
502006
Bakım: kavram analizi
H ÖNER ALTIOK, F ŞENGÜN İNAN, B Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011
452011
The effects of Islam and traditional practices on women’s health and reproduction
Z Bahar, H Okçay, Ş Özbıçakçı, A Beşer, B Üstün, M Öztürk
Nursing Ethics 12 (6), 557-570, 2005
452005
Experiences of newly diagnosed breast cancer patients in Turkey
FŞ Inan, NP Günüşen, B Üstün
Journal of Transcultural Nursing 27 (3), 262-269, 2016
402016
Kars ve Artvin illerinde hemşirelerin iş ortamı ile ilgili stresörleri ve kullandıkları başetme yöntemlerinin incelenmesi
Y Kanbay, B Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2 (4 …, 2009
382009
Experiences of Turkish women with breast cancer during the treatment process and facilitating coping factors
NP Gunusen, FS Inan, B Ustun
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 14 (5), 3143-3149, 2013
372013
Davranım bozukluğu olan çocuklara psikiyatrik yaklaşımda anne-baba eğitim programları: İki örnek bağlamında bir değerlendirme
B Arkan, B Üstün
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1 (2), 155-174, 2009
372009
Profesyonellik: kavram analizi
HÖ ALTIOK, B Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2), 151-155, 2014
352014
Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ile kontrol odağı arasındaki ilişki
N GÜNÜŞEN, B Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2011
352011
Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
N Günüşen, B Üstün
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11 (4), 48-58, 2008
332008
TÜRKİYE’DE KURAM/MODELE DAYALI HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARININ İNCELEMESİ
F ŞENGÜN, B ÜSTÜN, K BADEMLİ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (2), 132-139, 2013
302013
Çünkü İletişim Çokşeyi Değiştirir!
B Üstün
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (2), 88-94, 2005
302005
Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue.
G Yılmaz, B Üstün
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 9 (3), 2018
292018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20