Follow
Sema Ünlüer
Title
Cited by
Cited by
Year
Being an insider researcher while conducting case study research.
S Unluer
Qualitative Report 17, 58, 2012
10202012
Engelliler Entegre Yüksekokulu'ndaki bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu sürecinin incelenmesi
S Ünlüer
Anadolu Üniversitesi, 2010
342010
Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi
G Birinci, K Kılıçer, S Ünlüer, I Kabakçı
Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz …, 2009
182009
Türkiye’de muhasebe meslek mensupları ile mükellefler arasında gerçekleşen etkileşimlerin vergi uyumu bağlamında incelenmesi
A Bişgin, S ÜNLÜER
Anadolu University Journal of Faculty of Economics 1 (1), 45-57, 2018
102018
Muhasebe meslek mensupları ile mükelleflerin beklentileri ve sorunları: Nitel bir çalışma
A Bişgin, S Ünlüer, ME ÜYÜMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2 …, 2020
92020
Barriers in the integration of ICT at the school for the handicapped
S Ünlüer
Problems of Education in the 21st Century 33 (1), 92-110, 2011
72011
Examining the process of information and communication technologies integration at the school for the handicapped
S Ünlüer
Unpublished Doctoral Dissertation, Anadolu University, Eskişehir, 2010
72010
Bilişim teknolojileri öğretmenliği alan yeterlikleri çerçevesinde öğretmen adaylarının web 2.0 araçlarını kullanma deneyimleri
S ÜNLÜER
1. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 52, 2018
42018
Muhasebe Meslek Mensupları ile Vergi Mükelleflerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Vergi Uyumuna İlişkin Bir İnceleme
A Bişgin, S ÜNLÜER, ME Üyümez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (4), 281-298, 2019
32019
Vergi Uyumunun Sağlanmasında Muhasebe Meslek Mensupları Faktörü
A BİŞGİN, S ÜNLÜER, ME ÜYÜMEZ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2), 365-373, 2018
32018
Vergi İncelemesinin Amaçları ve Bu Amaçlara İlişkin Sorunlar Nelerdir?: Bir Durum Çalışması
ME ÜYÜMEZ, AO YILMAZ, S ÜNLÜER
Journal of Economics 6 (16), 432-452, 2021
12021
Current status of vocational education programs for hearing impaired students in Kosovo
MC Girgin, Y Uzuner, Z Kaya, G Karasu, S Unluer, MO Anay, A Tanridiler
Anthropologist 20 (1-2), 177-186, 2015
12015
CHALLENGES IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS: FROM THE PERSPECTIVE OF HEARING-IMPAIRED UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR LECTURERS
S Ünlüer
Problems of Education in the 21st Century 82 (2), 294-312, 2024
2024
Opinions of students in the undergraduate program of arts and crafts education on the profession
Y ERDOĞAN, S ÜNLÜER
Yıldız Journal of Educational Research 78 (2), 64-78, 2023
2023
Resim-i̇ş öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe i̇lişkin görüşleri.
Y ERDOĞAN, S ÜNLÜER
Yildiz Journal of Educational Research, 2021
2021
INSTITUTIONAL STRUCTURE IN TAX INSPECTION: A CASE STUDY OF TURKEY
ME Üyümez, AO Yılmaz, S Ünlüer
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (4), 373-388, 2020
2020
İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin İyileştirme Sürecinin İncelenmesi
Ç İstel, Y Uzuner, Ü Girgin, S Ünlüer, G Karasu, A Tanrıdiler
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (2 …, 2020
2020
Expectations and Problems of Accounting Professionals and Taxpayers: A Qualitative Study
A Bisgin, S ÜNLÜER, M ÜYÜMEZ
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2020
2020
İşitme kayıplı gençlere uygulanan yapı bilgisi dersinin öğretim sürecinin incelenmesi
Ç İstel, Y Uzuner, Ü Girgin, S Ünlüer, G Karasu, A Tanrıdiler
Ankara Üniversitesi, 2020
2020
Muhasebe meslek mensuplarının ve mükelleflerin beklentileri ve sorunları: nitel bir araştırma
S Ünlüer
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20