Follow
Fikret Er
Title
Cited by
Cited by
Year
Lisans eğitim programlarının finansal okuryazarlık düzeyine etkisinin araştırılması: Türkiye örneği
F Er, F Temizel, A Özdemir, H Sönmez
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (4), 113-125, 2014
1382014
Financial literacy of university students: A case study for Anadolu University, Turkey
A Özdemir, F Temizel, H Sönmez, F Er
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (24), 97-110, 2015
632015
An Investigation of Drop-Out in Open and Distance Education.
S Aydin, A Öztürk, GT Büyükköse, F Er, H Sönmez
Educational Sciences: Theory and Practice 19 (2), 40-57, 2019
502019
Improving gender equality in higher education in Turkey
SG Aktas, EG Kumtepe, YM Kantar, IC Ulukan, S Aydin, T Aksoy, F Er
Applied Spatial Analysis and Policy 12, 167-189, 2019
272019
Simulation for the complex Bingham distribution
JT Kent, PDL Constable, F Er
Statistics and Computing 14, 53-57, 2004
252004
Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 Sonuçlarının ORESTE ve Faktör Analizi ile İncelenmesi
F Er, E Yıldız
alphanumeric journal 6 (2), 293-310, 2018
21*2018
A Review of Statistical Techniques for 2x2 and RxC Categorical Data Tables In SPSS
C Bal, F Er, H Sönmez
Journal of Pediatric Sciences 1 (1), 5, 2009
142009
Türkiye’de illere göre iç göç hareketlerinin modern kümeleme teknikleri ile incelenmesi
H Sönmez, F Er
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi …, 2007
142007
Öğrencilerin yaz okulu hakkındaki görüşleri için kümeleme analizi
H Durucasu, Z Aşan Greenacre, F Er
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi: A-Uygulamalı Bilimler ve …, 2006
142006
İstatistik II
A Özmen, E Şıklar, H Durucasu, M Atlas, F Er
TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2013
112013
Gazete Okuma Davranışı ve Okuma Yolu: Bir Göz İzleme Çalışması
S Onursoy, D Kılıç, F Er
Marmara İletişim Dergisi, 2010
112010
An Application of Decision Tree and Influence Diagram on a Decision Regarding the Holiday Spot
Ş Lezki, F Er
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), 233-242, 2010
10*2010
Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University
F Er, H Sönmez
AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, 11-15, 2009
9*2009
The usage of influence diagram for decision making in textiles
F Er, S Lezki
Asian Social Science 8 (11), 163, 2012
82012
Lojistik İlkeleri
M Nalçakan, F Er
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012
82012
THE USAGE OF R FOR WINDOWS FOR THE FUNDAMENTAL STATISTICS EDUCATION
F Er, H Sönmez
Journal of Engineering and Architectural Faculty of Eskişehir Osmangazi …, 2005
8*2005
Açıklayıcı veri analizi
F Er
Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2003
82003
Algorithms for the spatial median
JT Kent, F Er, PDL Constable
Modern Nonparametric, Robust and Multivariate Methods: Festschrift in Honour …, 2015
72015
Proje Yönetimi
E Suvacı, Ş Lezki, O Uysal, S Önce, F Er, E Şıklar
Proje Yönetimi 1, 200, 2013
72013
Financial Literacy among University Students: A Case Study for Open Education Students in Anadolu University, Turkey
F Er, A Özdemir, MR Okur, SF Kostakoğlu, F Temizel, H Sönmez
Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ) 8 (1), 2544-2552, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20