Muhammed Bilal Çelik
Muhammed Bilal Çelik
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
1865 Yılları Arasında Buhara Emirliği
MB Çelik
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi …, 2009
202009
Devrim sonrası İran ortaokul tarih ders kitaplarında Türklere ilişkin söylemlerin analizi
H Çelik, MB Çelik
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
122015
Firdevsü’l-İkbal’e Göre Hive Hanlığı Tarihi ve Devlet Teşkilatı
MB Çelik
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2004
122004
Yarkend Hanlığı'nın siyasi tarihi
MB Çelik
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2013
62013
MANGITLAR DEVRİ YERLİ VAKAYİNAMELERİ.
MB Çelik
Electronic Turkish Studies 7 (3), 2012
52012
Peter Andreeviç Tolstoy’un İstanbul Elçiliği (1702–1714)
MB Çelik, İ Bülbül
Karadeniz Araştırmaları 19 (19), 51-66, 2008
52008
Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri
MB ÇELİK
History Studies: International Journal of History 4 (2), 95-119, 2012
42012
Saidiye hanlığı ve hocalar devri kaynakları (1514-1762)
B ÇELİK
History Studies Internatıonal Journal of History 4, 65-89, 2012
32012
Cengizli Hâkimiyet Anlayışını Değiştirme Girişimleri: Kongrat Hive Hanlığı Örneği
B Çelik
Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 2 (1), 175-187, 0
3
Meyendorf’un Buhara Hanlığı Seyahati
MB ÇELİK, E KESER
Mavi Atlas 6 (2), 28-45, 2018
22018
NADİR ŞAH’IN BATI TÜRKİSTAN SEFERİ VE SONUÇLARI
M ALPARGU, MB ÇELİK
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 511-530, 2009
2*2009
From the land of the rising sun to the nation of the crescent moon: a visit to Turkey by a Japanese training fleet
S Kiranlar, MB Çelik
Middle Eastern Studies 54 (1), 128-141, 2018
2018
İŞGALLERİNDEN ÖNCE TÜRKİSTAN HANLIKLARINDA TARİH YAZICILIĞI
M Çelik
Turkish History Education Journal 3 (2), 144-165, 2014
2014
Uluslararası Karay çalışmaları sempozyumu bildirileri (5-8 Nisan 2010)
UKÇ Sempozyumu, M Alpargu, MB Çelik, Y Öztürk
Bilecik Üniversitesi, 2011
2011
TÜRK TARİHİNDE BİR RUS GENERAL: ALEKSEY NİKOLAYEVİÇ KUROPATKİN (1848–1925)
S YAZICI, MB ÇELİK
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Dergisi 10 (1), 233-245, 2008
2008
Mehmet Alpargu: Nogaylar (Book Review)
MB Çelik
Karadeniz Araştırmaları; Sayı: 14; 165-166, 2007
2007
Hümayun’un İlk Döneminde Babürlü-Afgan Mücadelesi
MBÇH DEMIR
Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler
VMM Alpargu, YÖF Turanlı, MB Çelik
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18