Follow
Muhammed Bilal Çelik
Muhammed Bilal Çelik
Verified email at sakarya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
1865 Yılları Arasında Buhara Emirliği
MB Çelik
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2009
462009
Yarkend hanlığı'nın siyasi tarihi
MB Çelik
IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2013
232013
Firdevsü'l-İkbal'e göre Hive Hanlığı tarihi ve devlet teşkilatı
MB Çelik
PQDT-Global, 2004
222004
Devrim sonrası İran ortaokul tarih ders kitaplarında Türklere ilişkin söylemlerin analizi
H Çelik, MB Çelik
Turkish History Education Journal 4 (2), 202-224, 2015
172015
Saidiye Hanlığı ve Hocalar devri kaynakları (1514-1762)
MB ÇELĠK
History Studies: İnternational Journal of History 4, 65-89, 2012
172012
Şibanîler ve Astrahanîler devri yerli vakayinameleri
MB Çelik
History Studies: International Journal of History 4 (2), 95-119, 2012
172012
Hokand Hanlığı
MB Çelik
Avrasya’nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, 527-571, 2016
142016
Cengizli Hâkimiyet Anlayışını Değiştirme Girişimleri: Kongrat Hive Hanlığı Örneği
B ÇELİK
Akademik İncelemeler Dergisi 2 (1), 175-187, 2007
92007
Mangitlar Devri Yerli Vakayinameleri
MB Çelik
Turkish Studies–International Periodical for the Language and History of …, 2012
82012
Meyendorf’un Buhara Hanlığı Seyahati
MB ÇELİK, E KESER
Mavi Atlas 6 (2), 28-45, 2018
72018
Peter Andreeviç Tolstoy'un İstanbul Elçiliği (1702-1714)
MB ÇELİK, İ Bülbül
Karadeniz Araştırmaları 19 (19), 51-66, 2008
62008
İŞGALLERİNDEN ÖNCE TÜRKİSTAN HANLIKLARINDA TARİH YAZICILIĞI
M Çelik
Turkish History Education Journal 3 (2), 144-165, 2014
52014
NADİR ŞAH’IN BATI TÜRKİSTAN SEFERİ VE SONUÇLARI
M ALPARGU, MB ÇELİK
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 511-530, 2009
5*2009
İslam öncesi Türk tarihi ve kültürü
MB Çelik
Nobel Akademik Yayincilik, 2018
42018
The Battle of Kalka and its Consequences
B Çelik
Shodoznavstvo, 2012
42012
TÜRK TARİHİNDE BİR RUS GENERAL: ALEKSEY NİKOLAYEVİÇ KUROPATKİN (1848–1925)
S YAZICI, MB ÇELİK
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Dergisi 10 (1), 233-245, 2008
42008
1800-1865 yılları arasında Buhara Emirliği
MB Çelik
PQDT-Global, 2009
32009
Hümâyun’un Kozmolojik Egemenlik Anlayışı
M ÇELİK, H Demir
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 401-418, 2021
22021
Nadir Şah’ın Afganistan Seferi ve Burada Kurduğu Düzen
MB ÇELİK, SS SEDAT
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 471-479, 2020
22020
Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II
H Selvi, MB Çelik, A Yeşildal
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20