Follow
Fuat Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi
F Aksu
Bağlam Yayıncılık, 2008
442008
Türkiye'de ordu, devlet ve güvenlik siyaseti
EB Paker, İ Akça
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010
302010
Türk-Yunan ilişkileri: ilişkilerin yönelimini etkileyen faktörler üzerine bir inceleme
F Aksu
Ankara Üniversitesi, 2001
302001
Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği’nin Tutumu
F Aksu
Stratejik Araştırmalar Dergisi 2 (3), 103-132, 2004
242004
Turkish - Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade?
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 167-201, 2001
242001
Türk-Yunan İlişkileri
F Aksu
Ankara: SAEMK, 2001
222001
Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi
F Aksu
İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017
192017
Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi
F Aksu
İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017
192017
KUVVET KULLANMA TEHDİTİNE DAYALI DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE GÜVENLİK KAVRAMI
F Aksu
172010
Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri
F Aksu
Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset, 159-195, 2013
162013
Kosova Krizinde Türkiye'nin Dıs Politikası
F AKSU
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 51-89, 2010
152010
Türkiye-Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege Uyuşmazlıkları
F Aksu
Türkiye–AB ilişkileri: dış politika ve iç yapı sorunsalları, 25-59, 2007
152007
Confidence Building, Negotiation And Economic Cooperation Efforts In Turkish-Greek Relations (1990-2004)
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 31-109, 2004
152004
Türk Dış Politikası Krizlerinde Hükümetler, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar
A Fuat
Uluslararası İlişkiler Dergisi 15 (59), 65-87, 2018
122018
Ege Sorunlarının Gelecegi ve Türkiye:AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri
F AKSU
Stratejik Araştırmalar Dergisi 5 (1), 261-286, 2005
12*2005
Ege Sorunlarının Geleceği ve Türkiye-AB Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçenekleri
A Fuat
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, 2005
122005
Türk Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları
F Aksu
Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç …, 2003
122003
Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?
F AKSU
UNISCI Discussion Papers 23 (1), 207-223, 2010
112010
Açık Kapı Politikasından Güvenlik Tehdidine Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar Olgusu
D Bayir, A Fuat
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 8 (2), 324-356, 2020
62020
musul rehineler krizinde Türkiye’nin kriz yönetimi
A Fuat, A KÜÇÜK
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 6 (1), 13-54, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20