Fuat Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk-Yunan ilişkileri: ilişkilerin yönelimini etkileyen faktörler üzerine bir inceleme
F Aksu
Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi, 2001
372001
Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi
F Aksu
Bağlam Yayıncılık, 2008
292008
Turkish - Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade?
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 167-201, 2001
232001
Türkiye'de ordu, devlet ve güvenlik siyaseti
EB Paker, İ Akça
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010
162010
KUVVET KULLANMA TEHDİTİNE DAYALI DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE GÜVENLİK KAVRAMI
F Aksu
122010
Confidence Building, Negotiation And Economic Cooperation Efforts In Turkish-Greek Relations (1990-2004)
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 31-109, 2004
122004
Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği'nin Tutumu
F Aksu
Stratejik Araştırmalar Dergisi 2 (3), 103-132, 2004
112004
Türk-Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları
F Aksu
Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç …, 2003
92003
Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi
F Aksu
İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017
82017
Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri
F Aksu
Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset, 159-196, 2013
82013
Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?
F AKSU
UNISCI Discussion Papers 23 (1), 207-223, 2010
82010
Türkiye–Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege uyuşmazlıkları
F Aksu
Türkiye–AB ilişkileri: dış politika ve iç yapı sorunsalları, 25-59, 2007
72007
Ege Sorunlarının Gelecegi ve Türkiye:AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri
F AKSU
Stratejik Araştırmalar Dergisi 5 (1), 261-286, 2005
7*2005
Ege Sorunlarının Geleceği ve Türkiye: AB Üyelik Sürecinde Türkiye’nin Seçenekleri
A Fuat
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, 2005
72005
Türk Dış Politikası Krizlerinde Hükümetler, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar
F Aksu
Uluslararası İlişkiler/International Relations 15 (59), 65-87, 2018
62018
Preservation of Demilitarised Status of the Aegean Islands For National Security of Turkey
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 41-85, 2002
62002
Kosova Krizinde Türkiye'nin Dıs Politikası
F AKSU
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 51-89, 2010
52010
Confidence, Security and Conflict Resolution Initiatives in the Balkans
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 41-85, 2003
42003
Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi. İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yay
F Aksu
32017
Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri
F Aksu
Rodos ve İstanköy Türklüğü. Ed. Mustafa Kaymakçı ve Cihan Özgün. İzmir …, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20