Follow
Fuat Aksu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi
F Aksu
Bağlam Yayıncılık, 2008
592008
Türk-Yunan ilişkileri: ilişkilerin yönelimini etkileyen faktörler üzerine bir inceleme
F Aksu
(No Title), 2001
452001
Türkiye’de Ordu, Devlet ve Güvenlik Siyaseti
E Balta-Paker, İ Akça
İletişim, İstanbul, 2010
372010
Açık kapı politikasından güvenlik tehdidine Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar olgusu
D Bayır, F Aksu
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 8 (2), 324-356, 2020
352020
Turkish - Greek Relations: From Conflict to Détente the Last Decade?
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 167-201, 2001
292001
Türk-Yunan İlişkileri
F Aksu
Ankara: SAEMK, 2001
282001
Ege ve Kıbrıs Sorunlarının Çözümünde Avrupa Birliği’nin Tutumu
F Aksu
Stratejik Araştırmalar Dergisi 2 (3), 103-132, 2004
272004
Türk dış politikasında karar alma ve kriz yönetimi süreç analizi
F Aksu
İstanbul: Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, 2017
222017
KUVVET KULLANMA TEHDİTİNE DAYALI DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE GÜVENLİK KAVRAMI
F Aksu
202010
Kosova Krizinde Türkiye'nin Dıs Politikası
F AKSU
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 51-89, 2010
192010
Türkiye-Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege Uyuşmazlıkları
F Aksu
Türkiye–AB ilişkileri: dış politika ve iç yapı sorunsalları, 25-59, 2007
192007
Confidence Building, Negotiation And Economic Cooperation Efforts In Turkish-Greek Relations (1990-2004)
F AKSU
Turkish Review of Balkan Studies, 31-109, 2004
172004
Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri
F Aksu
Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset, 159-195, 2013
162013
Ege Sorunlarının Gelecegi ve Türkiye:AB Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçenekleri
F AKSU
Stratejik Araştırmalar Dergisi 5 (1), 261-286, 2005
162005
Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?
F AKSU
UNISCI Discussion Papers 23 (1), 207-223, 2010
152010
"Suriye Krizinde Aktörler, Uyuşmayan Talepler Ve Çatışan Çözümler"
MT Çağlar, F Aksu
International Journal of Social Inquiry 12, 507-544, 2019
132019
Türk dış politikası krizlerinde hükümetler, cumhurbaşkanları ve başbakanlar
F Aksu
Uluslararası İlişkiler Dergisi 15 (59), 65-87, 2018
132018
Türk Yunan İlişkilerinde Güvenlik ve Güven Arttırma Çabaları
F Aksu
Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç …, 2003
132003
Rusya Liderliğinde Bir Güç Merkezi Olarak Avrasya Ekonomi Birliği
E Alım, F Aksu
International Journal of Political Science & Urban Studies, 1-22, 2019
112019
Uyuşmazlık-Kriz sarmalından algı değişimine Türkiye-Yunanistan ilişkileri
F Aksu
Rodos ve İstanköy Türklüğü içinde (ss. 55-90) RİOTKDD Yayınevi, 2014
92014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20