Follow
Kaya Kılıç
Kaya Kılıç
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Klarnet tarihi, klarnetin tarihsel gelişimi, Brahms klarnet sonatlarının incelenmesi ve analizleri
K Kiliç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
132009
Anneler yanan çocuklarını tedavi etmek için neler yapıyorlar
KB Çarman, Y Palancı, K Kılıç
Türkiye Klinikleri J Pediatr 17, 169-74, 2008
82008
19.YÜZYILDA OSMANLIDA MÜZİK OLGUSU VE DÖNEMİN YENİLİKÇİ PADİŞAHLARI
K Kılıç
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2019 8 (2), 551-570, 2019
2*2019
Weber’in op. 73 no: 1 klarnet konçertosu ve Brahms’ ın op. 114 triosu’nun bestecilerin diğer klarnet yapıtlarıyla birlikte ele alınması
K Kılıç
12013
TÜRK MÜZİĞİ VE BATI MÜZİĞİNDE KULLANILAN ALBERT VE BOEHM SİSTEM KLARNET TÜRLERİNİN FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
kaya kılıç
Sanat&Tasarım Dergisi 13 (2), 608-619, 2023
2023
Klarnet Sanat Dalındaki İcracılar İçin Isınma ve Kondisyon Egzersizleri Üzerine Bir İnceleme
K KILIÇ
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1482-1493, 2023
2023
Türk Müziği ve Batı Müziğinde kullanılan Albert ve Boehm sistem klarnet türlerinin farklılıklarının değerlendirilmesi
K Kılıç
Anadolu Üniversitesi, 2023
2023
KLARNET İCRACILARININ DURUŞ BOZUKLUĞU ÜZERİNE İNCELEME VE POTANSİYEL SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN TAVSİYELER
K KILIÇ
The Journal of Academic Social Science Studies 15 (Year: 15-Number: 90), 109-122, 2022
2022
Examination of B flat Clarinet equipment used in classical music and differences in usage areas Klasik batı müziğinde kullanılan si bemol klarnet ekipmanlarının incelenmesi ve …
K Kılıç
Rast Müzikoloji Dergisi 10 (3), 2022
2022
Trombon icracıları için performans sınavlarına hazırlık sürecinde zihinsel çalışmanın önemi
K Kılıç, E Birgül
Anadolu Üniversitesi-Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022
2022
Klasik batı müziğinde kullanılan si bemol klarnet ekipmanlarının incelenmesi ve kullanım alanlarındaki farklılıklar
K KILIÇ
Rast Müzikoloji Dergisi 10 (3), 365-377, 2022
2022
KLARNET ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE CARL BAERMANN VOLLSTÄNDİGE CLARİNET–SCHULE OP. 63 EĞİTİM METODU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE İNCELEMELER
K KILIÇ
The Journal of Academic Social Science Studies 9 (50), 529-540, 2019
2019
The Journal of Academic Social Science Studies(JASS) KLARNET ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE CARLBAERMANN VOLLSTÄNDİGE CLARİNET–SCHULE OP.63EĞİTİM METODU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR VE İNCELEMELER
K Kılıç
JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 2016 2 (50), 529 - 540, 2016
2016
SED Sanat Eğitimi Dergisi. THE SIGNIFICANCE AND DIFFERENCES OF CLARINET MOUTHPIECES/KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI
K Kılıç
sed 1 (2), 2013
2013
KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI
K Kılıç
SED-Sanat Eğitimi Dergisi 1 (2), 83-95, 2013
2013
Müzik Performansında Çalgının Rolü
K Kılıç
Weberin Op. 73 no: 1 Klarnet Konçertosu ve Brahmsın Op. 114 Triosunun bestecilerin diğer klarnet yapıtlarıyla birlikte ele alınması
K Kiliç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17