Takip et
Ali Ayten
Ali Ayten
Diğer adlarA. Ayten
Marmara Üniversitesi/Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
tanrıya sığınmak
A Ayten
iz yayıncılık, 2012
311*2012
Psikoloji ve din: Psikologların din ve tanrı görüşleri
A Ayten
İz Yayıncılık, 2012
2712012
Dini başa çıkma, şükür ve hayat memnuniyeti ilişkisi: hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanları üzerine amprik bir araştırma
A Ayten, GGKSE Ensa
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (2), 45-79, 2012
1992012
Din psikolojisi
A Köse, A Ayten
Timaş Yayınları, 2012
1712012
Empati ve din: Türkiye'de yardımlaşma ve dindarlık üzerine psiko-sosyal bir araştırma
A Ayten
İz Yayıncılık, 2013
1582013
Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İli § kisi Üzerine Ampirik Bir Ara § tırma
A Ayten
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 111-128, 2009
1442009
Prososyal davranışlarda dindarlık ve empatinin rolü
A Ayten
PQDT-Global, 2009
1382009
Dindarlık, dinî başa çıkma ve depresyon ilişkisi: Suriyeli sığınmacılar üzerine bir araştırma
A Ayten, Z Sağır
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47 (47), 5-18, 2014
1312014
Din ve sağlık: bireysel dindarlık, sağlık davranışları ve hayat memnuniyeti ilişkisi üzerine bir araştırma
A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 13 (3), 7-31, 2013
1162013
Bâtıl inanç ve davranışlar üzerine psikososyolojik bir analiz
A Ayten, A Köse
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 9 (2), 45-70, 2009
1042009
Erdeme dönüş: Psikoloji ve mutluluk yolu
A Ayten
İstanbul: İz Yayıncılık 2, 2014
1022014
Din ve Sağlık; Kavram, Kuram ve Araştırma
A Ayten
Marmara Akademi Yayınları, 2024
802024
Kendini gerçekleştirme ve dindarlık ilişkisi
A Ayten
PQDT-Global, 2004
702004
DİNDARLIK, HAYAT MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNDE DİNÎ BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ NEDİR? EMEKLİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
A Ayten, R YILDIZ
Dinbilimleri Journal 16 (1), 2016
672016
Dinî başa çikma, psikolojik dayaniklilik ve yaşam doyumu ilişkisi üzerine bir araştirma
SN Batan, A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 15 (3), 67-92, 2015
672015
Üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı: Türk ve Ürdünlü öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 9 (1), 85-108, 2009
672009
Kimlik ve din: İngiltere’deki Türk gençleri üzerine bir araştırma
A Ayten
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 12 (2), 101-119, 2012
622012
Kendini gerçekleştirme ve dindarlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
A Ayten
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 185-204, 2005
592005
On the links between positive religious coping, satisfaction with life and depressive symptoms among a multinational sample of Muslims
H Abu‐Raiya, A Ayten, M Tekke, Q Agbaria
International Journal of Psychology 54 (5), 678-686, 2019
502019
Forgiveness, religiousness, and life satisfaction: An empirical study on Turkish and Jordanian university students
A Ayten, H Ferhan
Spiritual Psychology and Counseling 1 (1), 79-84, 2016
502016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20