ali ayten
ali ayten
Marmara Un
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tanrı’ya sığınmak-Dinî başa çıkma üzerine psiko-sosyal bir araştırma
A Ayten
İstanbul: İz Yayıncılık 38, 2012
1562012
Psikoloji ve din: Psikologların din ve tanrı görüşleri
A Ayten
İz Yayıncılık, 2012
1402012
Dini başa çıkma, şükür ve hayat memnuniyeti ilişkisi: hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanları üzerine amprik bir araştırma
A Ayten, GGKSE Ensa
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (2), 45-79, 2012
922012
Empati ve din: Türkiye'de yardımlaşma ve dindarlık üzerine psiko-sosyal bir araştırma
A Ayten
İz Yayıncılık, 2013
782013
Din psikolojisi
A Köse, A Ayten
Timaş Yayınları, 2012
762012
Affedicilik ve Din: Affetme Eğilimi ve Dindarlıkla İli § kisi Üzerine Ampirik Bir Ara § tırma
A Ayten
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 111-128, 2009
752009
Din ve sağlık: bireysel dindarlık, sağlık davranışları ve hayat memnuniyeti ilişkisi üzerine bir araştırma
A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 13 (1), 7-31, 2013
632013
Prososyal davranışlarda dindarlık ve empatinin rolü
A Ayten
PQDT-Global, 2009
632009
Bâtıl İnanç ve Davranışlar Üzerine Psikososyolojik Bir Analiz
A Ayten, K Ali
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 9 (2), 45-70, 2009
552009
Dindarlık, dinî başa çıkma ve depresyon ilişkisi: Suriyeli sığınmacılar üzerine bir araştırma
A Ayten, Z SAĞIR
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 47 (47), 5-18, 2014
492014
Erdeme dönüş: Psikoloji ve mutluluk yolu
A Ayten
İstanbul: İz Yayıncılık 2, 2014
452014
Üniversite öğrencilerinde ölüm kaygısı: Türk ve Ürdünlü öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 9 (1), 85-108, 2009
412009
DİNÎ BAŞA ÇIKMA, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ve YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SN BATAN, A AYTEN
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 15 (3), 67-92, 2015
342015
Effect of different types of carbon fillers on mechanical and rheological properties of cyclic olefin copolymer (COC) composites
A Kasgoz, D Akın, AI Ayten, A Durmus
Composites Part B: Engineering 66, 126-135, 2014
312014
DİNDARLIK, HAYAT MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNDE DİNÎ BAŞA ÇIKMANIN ROLÜ NEDİR? EMEKLİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
A Ayten, R YILDIZ
Dinbilimleri Journal 16 (1), 2016
302016
‘Sahip Olma’mı ‘Emanet Görme’mi?-Çevre Bilinci ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Ayten
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 10 (2), 203-233, 2010
272010
Kendini gerçekleştirme ve dindarlık ilişkisi
A Ayten
PQDT-Global, 2004
272004
Forgiveness, religiousness, and life satisfaction: An empirical study on Turkish and Jordanian university students
A Ayten, H Ferhan
Spiritual Psychology and Counseling 1 (1), 79-84, 2016
252016
Kendini gerçekleştirme ve dindarlık: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma
A Ayten
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 185-204, 2005
252005
Türbeler: popüler dindarlığın durakları
A Köse
Timaş, 2010
222010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20