Takip et
Musa ÜCE
Musa ÜCE
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Prospective teachers’ conceptual understanding of electrochemistry: Galvanic and electrolytic cells
ALİ Özkaya, M Üce, M Şahin
University Chemistry Education 7, 2003
492003
Üniversite 1. sınıf genel kimya dersinde asit-baz konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinleri ve kavram haritalarının kullanılması
M Üce, H Sarıçayır
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 16, 163-170, 2002
422002
Determining Students' Conceptual Understanding Level of Thermodynamics.
H Saricayir, S Ay, A Comek, G Cansiz, M Uce
Journal of Education and Training Studies 4 (6), 69-79, 2016
402016
Misconception in Chemistry Education and Practices to Eliminate Them: Literature Analysis.
M Üce, İ Ceyhan
Journal of Education and Training Studies 7 (3), 202-208, 2019
352019
Teaching the mole concept using a conceptual change method at college level
M Uce
Education 129 (4), 683-692, 2009
342009
Effectiveness of conceptual change-oriented teaching strategy to improve students' understanding of galvanic cells
AR Özkaya, M Üce, H Saricayir, M Sahin
Journal of Chemical Education 83 (11), 1719, 2006
302006
Dynamic equilibrium explained using the computer
H Sarıçayır, M Şahin, M Üce
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2 (2), 130-137, 2006
282006
Ortaöğretim kimya eğitiminde asitler ve bazlar konusunun öğretiminde klasik ve deneysel yöntemlerin başarıya ve kimya tutumuna etkisinin karşılaştırılması
ÜCE Musa
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 18 …, 2003
222003
Problem-Based Learning Method: Secondary Education 10th Grade Chemistry Course Mixtures Topic.
M Üce, I Ates
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 30-35, 2016
202016
Kimya eğitimi. IV
M Üce, AR Özkaya, M Şahin
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 437-439, 2000
182000
Effectiveness of a Conceptual Change-Oriented Teaching Strategy to Improve Students' Understanding of Galvanic Cells.
AR Ozkaya, M Uce, H Saricayir, M Sahin
Journal of Chemical Education 83 (11), 1719-1723, 2006
142006
Constructing models in teaching of chemical bonds: Ionic bond, covalent bond, double and triple bonds, hydrogen bond and molecular geometry
U Musa
Educational research and reviews 10 (4), 491-500, 2015
132015
Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri
M Üce, H Sarıçayır
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 (38), 2013
122013
In Situ Techniques for Monitoring Electrochromism: An Advanced Laboratory Experiment
H Saricayir, M Uce, A Koca
Journal of Chemical Education 87 (2), 205-207, 2010
72010
Lise öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji farkındalığı
A İsmail, ÜCE Musa
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2), 685-710, 2017
62017
Marmara üniversitesi atatürk eğitim fakültesi kimya eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin kullandıkları laboratuarlar hakkındaki görüşleri
M Üce, M Şahin
Maltepe Üniversitesi, 2001
42001
Elektrokimyasal pillerle ilgili kavram yanılgılarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurulması. IV
AR Özkaya, M Üce, M Şahin
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 490-495, 2000
42000
Kimya Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim Kimya Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri
ÜCE Musa, M ŞAHİN
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 13 …, 0
4
Kavramsal değişim metinlerinin madde ve özellikleri konusunun öğretimindeki başarıya etkisi
ÜCE Musa, H SARIÇAYIR
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 30 …, 2013
22013
ORTAÖĞRETİMDE KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KLASİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
M Üce, H Sarıçayır, F Ulusoy
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 167-189, 2009
12009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20