Follow
Musa ÜCE
Musa ÜCE
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Prospective teachers’ conceptual understanding of electrochemistry: Galvanic and electrolytic cells
ALİ Özkaya, M Üce, M Şahin
University Chemistry Education 7, 2003
492003
Üniversite 1. sınıf genel kimya dersinde asit-baz konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinleri ve kavram haritalarının kullanılması
M Üce, H Sarıçayır
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 16, 163-170, 2002
422002
Determining Students' Conceptual Understanding Level of Thermodynamics.
H Saricayir, S Ay, A Comek, G Cansiz, M Uce
Journal of Education and Training Studies 4 (6), 69-79, 2016
402016
Teaching the mole concept using a conceptual change method at college level
M Uce
Education 129 (4), 683-692, 2009
342009
Misconception in Chemistry Education and Practices to Eliminate Them: Literature Analysis.
M Üce, İ Ceyhan
Journal of Education and Training Studies 7 (3), 202-208, 2019
312019
Effectiveness of conceptual change-oriented teaching strategy to improve students' understanding of galvanic cells
AR Özkaya, M Üce, H Saricayir, M Sahin
Journal of Chemical Education 83 (11), 1719, 2006
292006
Dynamic equilibrium explained using the computer
H Sarıçayır, M Şahin, M Üce
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2 (2), 130-137, 2006
282006
Ortaöğretim kimya eğitiminde asitler ve bazlar konusunun öğretiminde klasik ve deneysel yöntemlerin başarıya ve kimya tutumuna etkisinin karşılaştırılması
M Üce
Eğitim Bilimleri Dergisi, 2003
222003
Problem-Based Learning Method: Secondary Education 10th Grade Chemistry Course Mixtures Topic.
M Üce, I Ates
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 30-35, 2016
182016
Kimya eğitimi. IV
M Üce, AR Özkaya, M Şahin
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 437-439, 2000
172000
Effectiveness of a Conceptual Change-Oriented Teaching Strategy to Improve Students' Understanding of Galvanic Cells.
AR Ozkaya, M Uce, H Saricayir, M Sahin
Journal of Chemical Education 83 (11), 1719-1723, 2006
142006
Constructing models in teaching of chemical bonds: Ionic bond, covalent bond, double and triple bonds, hydrogen bond and molecular geometry
M Uce
Educational research and reviews 10 (4), 491-500, 2015
122015
Ortaöğretim 12 Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Kimya Öğretmenlerinin Görüşleri
M Üce, H Sarıçayır
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 (38), 2013
122013
In Situ Techniques for Monitoring Electrochromism: An Advanced Laboratory Experiment
H Sariçayir, M Uce, A Koca
Journal of Chemical Education 87 (2), 205-207, 2010
72010
Lise öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji farkındalığı
İ Ateş, M Üce
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2), 2017
62017
Marmara üniversitesi atatürk eğitim fakültesi kimya eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin kullandıkları laboratuarlar hakkındaki görüşleri
M Üce, M Şahin
Maltepe Üniversitesi, 2001
62001
Elektrokimyasal pillerle ilgili kavram yanılgılarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurulması. IV
AR Özkaya, M Üce, M Şahin
Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 490-495, 2000
52000
Kavramsal değişim metinlerinin madde ve özellikleri konusunun öğretimindeki başarıya etkisi
M Üce, H Sarıçayır
Eğitim Bilimleri Dergisi 30 (30), 159-172, 2013
22013
Modelling of the Effect of Concentration and Temperature on Reaction Time By Means of Artificial Neural Networks
H Saricayir, M Unal, SS Barutcuoglu, M Uce
EdMedia+ Innovate Learning, 3202-3207, 2011
2011
ORTAÖĞRETİMDE KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KLASİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
M Üce, H Sarıçayır, F Ulusoy
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 167-189, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20