Takip et
Ekrem Aydın
Ekrem Aydın
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin Coruh University)
artvin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
C Işık, E Aydın
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 5 (2), 75-103, 2016
492016
The nexus between team culture, innovative work behaviour and tacit knowledge sharing: Theory and evidence
C Işık, E Aydın, T Dogru, A Rehman, R Alvarado, M Ahmad, M Irfan
Sustainability 13 (8), 4333, 2021
402021
Innovation research in tourism and hospitality field: a bibliometric and visualization analysis
C Işık, E Aydın, T Dogru, A Rehman, E Sirakaya-Turk, D Karagöz
Sustainability 14 (13), 7889, 2022
262022
Kırsal alanların turizm potansiyelinin belirlenmesi-Artvin ili Arhavi ilçesi örneği
C Akyol, S Güner, O Yener, E AYDIN, Y Rahime, T Uluyurt
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 249-271, 2014
262014
Kırsal turi̇zmde yerel si̇vi̇l toplum kuruluşlarının rolü: Düzce ili̇ örneği
E AYDIN, MS SELVİ
International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2), 145-155, 2012
242012
Kırsal Turi̇zm Tanıtımında Yerel Paydaşların Rolü: Arhavi̇ Örneği
E AYDIN, MS SELVİ
Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 133-144, 2012
222012
Kişisel değerlerin sosyal girişimcilik eğilimine etkisi: Turizm öğrencileri üzerine bir araştırma
I Cem, E AYDIN
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 6 (2), 131-154, 2017
162017
Transformational leadership and innovative work behaviour: The mediating role of knowledge sharing
E Aydın, E Erkılıç
Tourism and Recreation 2 (2), 106-117, 2020
132020
Konaklama işletmeleri çalışanlarının yenilikçi iş davranışı düzeylerinin incelenmesi: Ayder Yaylası örneği
C Işık, E Aydın
Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (1), 17-30, 2016
122016
Potansiyel iş gücü olarak turizm öğrencilerinin etik eğilimlerinin belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesine yönelik bir uygulama
E Aydın, A Şimşek, E Çilesiz
Turar Turizm & Araştırma Dergisi 5 (2), 20-42, 2016
112016
Otel işletmelerinin kriz dönemlerinde uyguladıkları pazarlama stratejileri: İstanbul'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde nitel bir araştırma
E AYDIN, C Akyol
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (1), 2013
72013
Otantik liderliğin örgütsel güven üzerindeki etkisi: konaklama işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma
E Erkılıç, E Aydın
BMJI 7 (5), 2427-2446, 2019
62019
Örgüt iklimi, yenilikçi davranış ve bireysel yaratıcılık ilişkisi: Türkiye’de otel işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma
E Aydın, E Çilesiz
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 266-280, 2022
52022
Rural tourism researches: A co-citation analysis
E Aydın
Journal of Tourism Leisure and Hospitality 4 (1), 30-36, 2022
52022
Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
I Cem, E AYDIN
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 5 (2), 75-103, 2016
52016
Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizme Etkilerini Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma: Düzce İli Örneği
E Aydın
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2011
52011
Turizm Araştırmalarının Entelektüel Yapısının ve Performansının Değerlendirilmesi
E Aydın
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2), 7-24, 2022
32022
Sustainability, Big Data, and Corporate Social Responsibility: Evidence from the Tourism Industry
MEA Abdelli, N Mansour, A Akbaba, E Serradell-Lopez
CRC Press, 2022
22022
Investigation of the Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Alienation and Trust in Managers: An Application in Rize
E Erkılıç, E Aydın
Journal of Tourismology 8 (2), 1-20, 2022
22022
TURİZM ALANINDAKİ ETİK BAŞLIKLI MAKALELERİN KAVRAMSAL YAPISI
E AYDIN
Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (3), 393-406, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20