Follow
Zeynel Amac
Title
Cited by
Cited by
Year
Teaching Syrian Students in Turkish Schools: Experiences of Teachers
MR Yasar, Z Amac
Sustainable Multilingualism 13 (1), 232-244, 2018
182018
Are Teacher Education Programs Failing the Nation's Urban Schools? A Closer Look at Pre-Service Teachers' Beliefs about Working with Inner-City Students.
S Celik, Z Amaç
Online Submission, 2012
182012
İlk ve Ortaokullardaki Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi: Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Z Amaç, MR Yaşar
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (85), 417-434, 2018
152018
Öğretmen Adaylarının Dezavantajlı Öğrencilere Eğitim Verme Deneyimleri: Zorluklar ve Fırsatlar
MR Yaşar, Z Amaç
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 611-634, 2018
112018
Girls’ Self-Esteem Comparison in Competitive and Recreational Gymnastics
Z Amac, N Anastasio, A Morwick, J Jialin Yi
Indiana University at Bloomington. Report, Y520 520, 2002
102002
Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamaları: Görüş ve öneriler
F Yıldırım, Z Amaç
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (2), 203-220, 2020
72020
Temporary education centers for Syrian asylum seekers: Opportunities and challenges
Z Amac, MR Yasar
International Symposium on the Middle East in 500 years from Mercidabık to …, 2017
52017
Kapsayıcı eğitim ve ilkokul öğretmenleri: Sistematik bir inceleme
A Zeynel
Electronic Journal of Education Sciences 10 (19), 74-97, 2021
3*2021
Sınıf İçi Kültürel Çeşitlilik İçin Öğretmen Yeterlilik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Teacher Efficacy Scale for Classroom Diversity (TESCD): A Validity and …
Z Amaç, D Burak, S Duran
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 208-223, 2017
32017
Panik yok!!! Ben mülteciyim: Hikâyeleriyle mülteci öğrencilere yönelik etkinlik örnekleri
MA Karaman, Z Amaç, Y Doğan, F Bektaş, ( Ed.)
22020
Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin İlk ve Ortaokullardaki Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Bir Analizi
Z Amaç, MR Yaşar
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMİC STUDIES (ISMAS), 6-7, 2018
22018
Öğretmen Yeterlikleri ve Çok Kültürlülük: Öğretmenlik Eğitimi İçin Bir Analiz
Z Amac
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık …, 2012
22012
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf öğrencilerinin grafik okuma becerisini kazanma düzeyleri.
N Şimşek, IH Akgün, Z Amac
10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), 2011
22011
İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış ölçeği: Uyarlama ve uygulama çalışması
D Burak, Z Amaç, Y Doğan, S Duran, F Yıldırım, H Uzun
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 9 (1), 354-376, 2020
1*2020
Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Sorunları ve Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Çözüm Önerileri
Z Amaç
I. Göç Çalışmaları Sempozyumu: Türkiye'de Göç Deneyimi ve Göçün Geleceği, 2022
2022
Covid- 19 Döneminde Geçici Koruma Altındaki Çocukların Sosyal Uyumu İçin Uzaktan Mentorlük Programının Geliştirme Sürec
Z Uzun, Halil, Amaç
3. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, http …, 2022
2022
Critical Reading Self Efficacy and Information Pollution on the Internet: Preservice Teachers' Perceptions.
Y Alan, Z Amaç
Shanlax International Journal of Education 9 (4), 178-189, 2021
2021
“Mülteci Öğrenciler Kanadı Kırık Kuşlar Gibidir”: Öğretmen Adaylarının Mülteci Öğrenci Algıları
D Burak, Z Amaç
Milli Eğitim 50 (Özel Sayı), 221-247, 2021
2021
Mevcut Okul Düzenine Manifesto ASLOLAN EĞİTİMDİR [AGAINST SCHOOLING TOWARD AN EDUCATION THAT MATTERS]
D Altınoluk, Z Amaç, F Bektaş, ( Çev.)
https://vizetek.com.tr/kitap/mevcut-okul-duzenine-manifesto-aslolan-egitimdir, 2021
2021
Planning for Intercultural Education: Teacher Candidates' Lesson Plans for Teaching Diversity
B Amac, Zeynel: Oral
European Conference on Educational Research (ECER 2021), 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20