Takip et
Gözde Seval Ergün
Gözde Seval Ergün
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşletmelerin içsel pazarlama uygulamaları ve işgörenlerin iş tatmini ilişkisi: konaklama işletmelerinde bir araştırma
GS Ergün, H Boz
Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar 1 (1-2), 1-12, 2017
412017
The impact of cultural dimensions on customer complaint behaviours: an exploratory study in Antalya/Manavgat tourism region
GS Ergün, O Kitapci
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 12 (1), 59-79, 2018
332018
YENİ BİR PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
VÖ Akgün, GS Ergün
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 223-235, 2016
312016
Psychological capital as a moderator in the relationship between job insecurity, job stress, and hotel employees' turnover intention during the Russia-Ukraine war
GS Ergun, HO Bozkurt, E Arslan, H Kendir, O Yayla
International Journal of Hospitality Management 111, 103475, 2023
152023
Turizm ve şikâyet: bibliyometrik bir analiz
GS Ergün, MB Kalıpçı
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 17 (3), 444-463, 2020
142020
AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM KAVRAMININ ÖNEMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA: TURİZM ARAŞTIRMALARI İNCELEMESİ
GS Ergün, VÖ Akgün
Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 152-175, 2016
132016
YENİ MÜŞTERİ KAVRAMI VE MODERN PAZARLAMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
VÖ Akgün, GS Ergün
Turkish Studies 12 (32), 17-32, 2017
122017
The effect of responsible tourism perception on place attachment and support for sustainable tourism development: The moderator role of environmental awareness
A Aytekin, H Keles, F Uslu, A Keles, O Yayla, A Tarinc, GS Ergun
Sustainability 15 (7), 5865, 2023
112023
Sosyal bilimlerde paradigma ikilemi: Turizm alanında yazılmış lisansüstü tezler üzerine bir inceleme
Ö Yayla, GS Ergün
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2), 1624-1639, 2020
92020
Effect of green human resource management on green psychological climate and environmental green behavior of hotel employees: the moderator roles of environmental sensitivity …
F Uslu, A Keles, A Aytekin, O Yayla, H Keles, GS Ergun, A Tarinc
Sustainability 15 (7), 6017, 2023
72023
Scopus Veritabanı Üzerinde Ekoturizmin Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of
İ ÇİNBİLGEL, GS ERGÜN
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (2), 1053-1065, 2022
72022
The moderator effect of the perception of value co-creation on the relationship between hotel brand equity and wom
A Uslu, GS Ergün
Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal 14 (2), 2021
72021
Effect of climate change belief and the new environmental paradigm (NEP) on eco-tourism attitudes of tourists: Moderator role of green self-identity
A Tarinc, GS Ergun, A Aytekin, A Keles, O Ozbek, H Keles, O Yayla
International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6), 4967, 2023
62023
The moderator role of culture in the relationship between destination brand equity and travel intention
G ERGÜN, H Keleş, B Taspinar, E Gözen, E Derman
Journal of Tourism and Services 13 (24), 2022
52022
Otel işletmelerinde marka denkliğinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisi: Güven değişkeninin aracı rolü
A Uslu, GS Ergün, AN Karabulut
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (3), 2264-2281, 2020
52020
Otel Yöneticilerinin Rekreasyon Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi ile Belirlenmesi (Determining the Cognitive Structures of Hotel Managers …
Ö YAYLA, GS ERGÜN
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (4), 3052-3066, 2020
52020
Elektronik ticaret faaliyetlerinde yapılan yeniliklerin tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik bir araştırma
M Tekin, VÖ Akgün, E Celep, GS Ergün
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2011
52011
How do food neophobia and neophilia moderate the effect of local food quality on dining satisfaction and post-dining behavioral intention in the perspective of sustainable …
A Tarinc, A Aytekin, OT Ozbek, GS Ergün, A Keles, F Uslu, H Keles, ...
Sustainability 15 (12), 9510, 2023
32023
Ulusal kültürlerdeki farklılıkların müşteri şikâyet davranışına etkisi: Otel işletmelerinde bir uygulama
GS Ergün
Akdeniz Üniversitesi, 2016
32016
Evaluation of the website content of hospitality businesses: The case of central Antalya
GS Ergun, H Cetin, S Yirik
International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD …, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20