Takip et
yaşar barut
yaşar barut
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
Y Barut, M Kalkan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 66-77, 2002
962002
Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma eğilimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
Y Barut
Retrieved April 24, 2012, 2004
452004
Sociodemographic variables in relation to social appearance anxiety in adolescents
E Şahin, Y Barut, E Ersanlı
The International Journal of Social Sciences 15 (1), 56-63, 2013
292013
Beden eğitimi ve spor bölümüne ve eğitim fakültesine devam eden öğrencilerin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Y Barut, M Yılmaz
Uluslararası 1, 26-27, 2000
232000
Öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri ile çatışma eğilimi düzeylerinin değişkenler açısından incelenmesi. 13
Y Barut
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2004
192004
PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
H Kumcağız, S Çelik, Y Barut, M Koçyiğit
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 227-242, 2013
122013
Fen lisesi ile genel lise öğrencilerinin mesleki yönelimlerinin karşılaştırılması
Y Barut, H Odacı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 14, 38-45, 2002
72002
Öğrenci Tutum Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Y Barut, M Kalkan
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2 (14), 25-30, 2000
12000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8