Follow
Çiğdem Taş Alicenap
Çiğdem Taş Alicenap
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
KÜLTÜREL MİRASIN ÇİZGİ FİLM SENARYOLARINDA KULLANILMASI
ÇTAŞ ALİCENAP
Türklük Bilimi Araştırmaları, 11-26, 2015
582015
Yerelden evrensele japon anime ve manga sanatı
ÇTAŞ Alicenap
Sanat ve Tasarım Dergisi 7 (7), 31-60, 2014
292014
Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı Hayao Miyazaki Çözümlemesi ve Türkiye Örneği
Ç Taş Alicenap
PhD Thesis, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, 2012
22*2012
The Use of Animation and Storytelling in Science Communication
CT Alicenap
Improving Scientific Communication for Lifelong Learners, 240-250, 2021
12021
“Öznel Karşıtlık” Formülasyonu ve Animasyon Sinemasında Uyarlama
YÖ Akyürek, ÇT Alicenap
Art-e Sanat Dergisi 13 (25), 1-32, 2020
12020
Laban Hareket Analiz (LMA) Yöntemi İle 3 Boyutlu Bilgisayar Animasyonu Hareket Analizi:“Rafadan Tayfa” TV Serisi İncelemesi
Y ARSLAN, ÇTAŞ ALİCENAP
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 710-733, 2019
12019
Animasyon Film Senaryosu Üretiminde Bir Yöntem Olarak: Vladimir Propp “Masalın Biçimbilimi”
ÇT Alicenap
Ankara: Sanat ve Tasarım Dergisi 9 (2), 398-413, 2019
12019
ÇİZGİ FİLMLERİN EĞİTSEL SUNUŞ AÇISINDAN ÇOKLU ORTAM TASARIM İLKELERİ VE SİNEMATİZM-ANİMATİZM KAVRAMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: THE FIXIES ÇİZGİ DİZİ ÖRNEĞİ
ÇTAŞ ALİCENAP, SAN Remzi
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2), 1154-1188, 0
1
ANİMASYON SİNEMADA ÖLÜM KAVRAMI: COCO VE KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN ANİMASYON FİLMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
ÇTAŞ ALİCENAP, Y PEHLİVAN
Sanat ve Tasarım Dergisi 13 (1), 100-118, 2023
2023
Developing Educational Computer Game in Terms of Multimedia Principles and Cinematism-Animetism Notions
R San, ÇT Alicenap
European Conference on Games Based Learning, 721-730, 2020
2020
Yerelden evrensele japon anime ve manga sanatı
Ç Taş Alicenap
Anadolu Üniversitesi, 2014
2014
PRESENTATION OF VIOLENCE IN L OVE THEMED TV SERIES IN TURKE Y
ÇTAŞ ALİCENAP
Journal of Arts and Humanities 1 (1), 1-13, 2012
2012
ANİMASYON FİLMLERDE KADIN KARAKTERLER:“KLAUS” FİLMİNDEKİ GÖRSEL VE HAREKET TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÇTAŞ ALİCENAP, SAN Remzi, Y ARSLAN
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 11 (1), 530-561, 0
“MAD MAX” SİNEMA FİLMİ VE “FALLOUT” OYUN SERİLERİNİN GÖSTERGELERARASI BAĞLAMDA İNCELENMESİ
SAN Remzi, ÇTAŞ ALİCENAP
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2), 1626-1647, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14