furkan yıldız
furkan yıldız
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A causal relationship between oil prices current account deficit, and economic growth: an empirical analysis from fragile five countries
Y Bayraktar, E Taha, F Yildiz
Ecoforum Journal 5 (3), 2016
152016
Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Enerji Arz Güvenliği Arayışları
F Yıldız
Insan ve Toplum 3 (5), 2013
42013
Determinants of cigarette consumption in Turkey: An ARDL bounds testing approach
F Yıldız
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 7 (2), 74-80, 2020
22020
Kırılgan sekizli ülkelerinin orta gelir tuzağına uzaklığının ölçülmesi: Karşılaştırmalı bir analiz
F Yıldız, Y Bayraktar
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (5 …, 2017
12017
Türkiye’nin jeopolitik konumu bağlamında Avrupa Birliği enerji politikaları
F Yıldız
Marmara Üniversitesi, 2012
12012
Ekonomi politik bir perspektiften enerji dönüşümü: Sancılı bir enerji dönüşümü örneği olarak Almanya tecrübesi
Hİ Kaya, Y Bayraktar, F Yıldız
Makaleler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, 2020
2020
Türkiye’de gelir eşitsizliği suç ilişkisi: Panel veri analizi yaklaşımı
F Yıldız
İnsan & Toplum 10 (4), 11-143, 2020
2020
Kamu borcu büyüme ilişkisi: Kırılgan sekizli ülkeler için heterojen panel veri analizi
F Yıldız, T Eğri, M Çanakcı
Turkish Studies- Economics, Finance, Politics 15 (4), 1955-1971, 2020
2020
Petrol gelirleri ve milli gelir ilişkisi: İran ekonomisi için ARDL testi
F Yıldız, T Eğri
S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 2019
2019
Petrol gelirleri ve milli gelir arasındaki ilişki: İran örneği
T Eğri, F Yıldız
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
Theoretical approach to economic growth
F Yıldız
Economic Growth Theory and Practice, 2018
2018
Yenilenebilir Enerjinin Yükselen Yıldızı: ÇİN
Y Bayraktar, Hİ Kaya, F Yildiz
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
I. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi (TLÇK) Bildiriler Kitabı
F Yıldız, Ü Güneş
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2012
2012
Türkiye'de enerji politikalarının dönüşümü
F Yıldız
2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14